ROK 2000 (zapísala Marta Gregusová)

E-mail Tlačiť

Všetci sme očakávali príchod roku 2000 s určitým nepokojom, očakávaniami, čo nám tento prelomový rok prinesie, zmení v našom živote, zmení v živote obce, štátu. Nebude to len zmena v písaní letopočtu? Ako rýchlo si na to zvykneme?

14. februára sa začalo s výstavbou obecného vodovodu. 2. júla sa konal 2. ročník slávnosti pod Lipovou s kultúrnym vystúpením hudobnej skupiny Drišľak, speváčky Moniky Kandráčovej, ľudového rozprávača Mikuláša Horňáka z Humenného a folklórnych skupín z Čičavy, Bystrého a Čaklova. 

Prezident republiky na základe petície občanov rozhodol 5. septembra o vyhlásení referenda, v ktorom oprávnení občania rozhodovali o otázke: „Ste za to, aby sa NR SR uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie NR SR, zvolenej v roku 1998, sa skončí dňom volieb do NR SR, ktoré sa konajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda?“. Referendum sa konalo dňa 11 .11. 2000.Počet zapísaných oprávnených voličov:  384. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 107. Počet platných hlasovacích lístkov: 106. Za účastí  iba 20,3 %  oprávnených voličov v rámci celého Slovenska bolo referendum vyhlásené za neplatné. 

Počasie počas celého roka svojim priebehom bolo netypické najmä teplotami a zrážkami. Najvyššia teplota bola nameraná 22. júna + 36,8°C, najnižšia bola 25. januára -21,5 °C. Mimoriadne bohatým mesiacom na zrážky bol mesiac júl.  August a október boli zasa suché.