ROK 2001 (zapísala Marta Gregusová)

E-mail Tlačiť

Rokom 2001 sme začali tretie tisícročie a 21. storočie od narodenia Krista. To predošlé 20. storočie prinieslo veľa vzácneho, hodnotného a hlavne nového, čo si vyžiadalo svoje obete v rôznych podobách. Toto storočie, v ktorom sme mali česť nielen žiť, ale ho aj vytvárať, urobilo veľa krokov dopredu oproti iným storočiam, ako v technickej, tak aj v humánnej sfére. Možno tým najobjektívnejším ukazovateľom sú udalosti, ktoré sa zapísali ľuďom žijúcim v tomto storočí do pamäti a pretrvávajú ako fakty v dejepisných knihách. Spomeniem aspoň niektoré:  rok 1914 – začiatok 1. svetovej vojny, rok 1917 – Ruská revolúcia – VOSR, rok 1939 – začiatok 2. svetovej vojny, rok 1948 – nastolenie komunistickej vlády vo východnej Európe, rok 1968 – obrodenecké aktivity ,rok 1986 – výbuch v Černobyli, rok 1991 – 1992 - koniec ZSSR a RVHP, rok 1993 – vznik Slovenskej republiky. Industrializácia poľnohospodárstva, vývoj urbanizmu, priemyselná výroba, automobilový, chemický a elektrotechnický priemysel, veľkoplošné obchody, kozmická revolúcia, vývoj počítačov, atď., ale aj epidémia 20. storočia – obezita. 

V januári sa uskutočnil krst knihy - monografie o histórii obce Komárany od jej vzniku až podnes. Obecná knižnica získala 2. miesto v súťaži obecných knižníc. Dňa 26. mája sa konalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V novembri sa konali voľby do VOC Prešovského samosprávneho kraja s účasťou 36,6 %. Jedným z kandidátov bol aj Bartolomej Bak (HZDS), ktorý získal v našej obci 87 hlasov. 

Rok 2001 bol celkovo teplejší, bohatší na zrážky, najmä mesiace jún, júl a september. Mimoriadne studená bola Veľká noc, v noci zo 14. na 15. apríla teplota klesla na -6,8  °C. Najvyššia nameraná denná teplota bola 16. júla +33 °C, najnižšia 24. decembra -15,0 °C.