ROK 2002 (zapísala Marta Gregusová)

E-mail Tlačiť

Rok 2002 priniesol pre fanúšikov športu, hlavne pre tých hokejových, veľký úspech. Slovensko sa po prvýkrát stalo majstrom sveta v ľadovom hokeji. V lete skoro celý svet sužovali veľké povodne, ktoré spôsobili obrovské materiálne škody a veľké straty na ľudských životoch. Zo susedných štátov to bolo Česko, celé okolie Vltavy a Labe. Veľmi poškodená bola Praha, na viac ako pol roka bola odstavená podstatná časť  pražského metra. 

20. februára sa konal stolnotenisový turnaj. Víťazní hráči skončili v takomto poradí:
Registrovaní hráči:Ján ČasárJán JakubčinFrantišek Ivan
Neregistrovaní hráči:Bartolomej Ragančik, Jozef Kostura, Miroslav Bodnár 
Mládež do 18. rokov:Lukáš Monok, Peter Časár, Jozef Ivan 

Dňa 30. júna sa konali slávnosti pod Lipovou. Vystúpili folkloristi a folklórne skupiny: Jašenovský šestnastorák, Araňa, Reviľákovci, Strážčan, Jadranka, Raslavičan a do taktu hrala hudobná skupina Razant. 

Dňa  20. a 21. septembra sa konali parlamentné voľby. Zapísaných bolo 381 voličov, zúčastnilo sa 272 voličov. (HZDS - 72 hlasov, KDH - 52 hlasov, KSS - 47 hlasov, Smer - 40 hlasov, ANO - 16 hlasov)

Dňa 6. a 7. decembra sa konali komunálne voľby. Výsledky sú zapísané v roku 2003.

Dôležitou udalosťou pre obec Komárany možno považovať aj nasťahovanie sa firmy LEMORK do prázdnych priestorov bývalého poľnohospodárskeho družstva. Táto firma zahájila výrobu stolového programu ako odozvu na požiadavku trhu vyvinúť k úspešnej stoličke dizajnovo primeraný stôl. Hlavným krédom firmy je vysoká úroveň remeselného spracovania, individuálny prístup k zákazníkovi a prijateľné ceny.

Rok 2002 nebol na počasie ničím výnimočným. Najteplejším dňom bol 16. august, kedy najvyššia teplota dosiahla +33,7 °C. Najnižšia teplota bola nameraná 25. decembra, a to -17,8 °C. Množstvo zrážok nedosiahlo ročný priemer, mimoriadne bohatý na zrážky bol 8. jún, na Medarda.