ROK 2003 (zapísala Ľubica Žipajová)

E-mail Tlačiť

Po voľbách v decembri 2002, dňa 7. januára 2003 zložil sľub nový starosta a obecné zastupiteľstvo.

Starosta obce - Pavol Žipaj

Pracovníčka OcÚ - Mária Glodová

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Pavol Džuka - zástupca starostu, PhDr. Bartolomej Bak, Mgr. Helena Demčáková, Miroslav Fečko, Ján Jakubčin, Anna Lipkošová, Štefan Štofa

 

700 výročie prvej písomnej zmienky 29. jún 2003

 V nedeľu 29. júna sa uskutočnil 5. ročník slávností piesní a tancov pod Lipovou, pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Za účasti sponzorov, starostov okolitých obcí i primátora Vranova PhDr. Tomáša Leša sa celé popoludnie nieslo v duchu spevu, tanca i hovoreného slova.

Každý z nás nosí v sebe kúsok detstva, kúsok spomienok na rodný dom či miesto, kde strávil roky života, nech je čímkoľvek a kdekoľvek. Láska k domovu nás napĺňa hrdosťou, spokojnosťou a vďačnosťou. A môcť sa pozastaviť na miestach, kde sme sa naučili prvé písmenká a stvárali detské huncútstva je možno pre mnohých i akýmsi sviatkom. 

Hostí i domácich vítal športový areál vyzdobený ľudovými husľami, pohárikom pálenky i kúskom chutného makovníka či orechovníka. Okolo cesty boli rozostavané stánky s ľudovým umením, sladkosťami i občerstvením. 

Za krásneho slnečného počasia sa u kultúrnom programe najprv predstavili deti z MŠ a ZŠ pod vedením svojich učiteliek (Jakubovej, Pariľakovej, Miklošovej, Guľakovej). 

Mládežníci si sami pripravili chutné divadielka zo účastníka života obce. Ženská spevácka skupina Ondavanka z Kladzian i muži z Vechca nás potešili ľubozvučnými piesňami. Dedinská folklórna skupina z neďalekého Čaklova pripomenula sa všetkými zvykmi niekdajšiu svadobnú odobierku. 

Pekným tancom, spevom a vynikajúcou ľudovou hudbou obohatil sviatočný program FS Chemlon z Humenného. 

O výzdobu tribúny sa postarala p. Julka Jakubčinová, varešku v kuchyni mala na starosti p. kuchárka z MŠ Mária Zaťková. Pripravila aj prekrásnu tabuľu s chutnými jedlami, jedno hubkami, šalátmi. 

Guláš pre všetkých účinkujúcich varil Pavol Hudák. Spoza mikrofónu sa celé popoludnie domácim i návštevníkom prihovárala Ľubica Žipajová. 

Po zaujímavej tombole sa večer konala ľudová veselica, na ktorej do tanca hrala hudobná skupina Aplaus. 

Zaželajme teda našej obci k jej narodeninám veľa bozkov na líca, zdravia, šťastia, radosti, do ďalekej budúcnosti, by v hojnosti si sa mala, radovala, prekvitala, nech tak všetky trápenia na radosť sa premenia.

 

Uličkový turnaj 6. júl 2003

Je nedeľa, 6. júla 2003. V krásne popoludnie sa veľká časť našich občanov vyberá na futbalové ihrisko, kde chcú povzbudiť k výborným výkonom svojich hráčov. 

Áno. Hráme už tradičný uličkový turnaj. Dedina sa rozdelí na niekoľko skupiniek podľa ulíc. Každý povzbudzuje tých svojich. Hráči si vytvoria 5 skupín. Orechová, Hlavná, Kostolná, Staničná. Jednu skupinu má aj družstva a môžeme začať hrať a povzbudzovať. Do toho! Do toho! 

Tu je tabuľka vyhodnotenia: 

1. Kostolná  2. Hlavná 3. Staničná 4. N. Kručov 5. Orechová

Jednotlivé družstva sú ocenené! Gratulácie a ceny im odovzdáva starosta obce Pavol Žipaj.

 

Vatra pri príležitosti vyhlásenia samostatnosti Slovenska 12. júl 2003

V sobotu podvečer 12. júla sa v športovom areáli zišla väčšia skupinka ľudí, ktoré prišli symbolicky osláviť deň samostatnosti Slovenska. Pri ohníku sa spievalo, hovorili vtipy a príhody, do tmavej noci sa rozliehal zvuk akordeónu. Popri poháriku pálenky si pochutili na dobre opečenej klobáske i špekáčke, ktoré na túto príležitosť zakúpil obecný úrad.

 

Posviacka nového chrámu Božieho 31. august 2003

 V krásnu augustovú nedeľu sa konala posviacka novopostaveného chrámu Božieho evanjelickej cirkvi a. v. Tento deň sa stal historickým aj pre našu obec, ktorá tak získala nádherné architektonické dielo. V ňom budú môcť veriaci z Komáran i blízkeho okolia ako aj budúce generácie vyznávať svoju lásku k Pánu Bohu. 

Túžba postaviť chrám u evanjelikov u našej obci bola už v 60. rokoch minulého storočia. Spoločne sa schádzali v prístavbe školy a tak túžba po vlastnom stánku stále rástla. Postupne sa odkúpil postačujúci pozemok a začalo sa stavať. Zaiste, stála to hodne síl. 
Vďaka patrí Pánu Bohu za to, že sa našli ochotní a obetaví ľudia, ktorí nehľadiac na svoj voľný čas, venovali sa stavbe a organizovali brigády, kedy sa len dalo. 

Vďaka patrí aj rímsko a gréckokatolíckym veriacim. Svojou finančnou pomocou taktiež priložili tehličku na tento chrám! 
Posviacku vykonal brat biskup východného dištriktu Mgr. I. Mošiva, slávnostným kazateľom bol brat šarišsko - zemplínskeho semináru Mgr. Slavomír Gallo. 

"Ak Hospodin stavia dom, márne sa namáhajú jeho stavitelia". Žalm 127,1

 

Október - mesiac úcty k starším

Všetko na svete človek môže a dokáže zastaviť. Každý pohyb, každú búrku. Čo však ani nezastaví a ani nespomalí je čas. Mnohokrát si iste i vy poviete, tú starú známu frázu - ako ten čas letí. Nuž veru, je to tak. Ani človek nenazdá ako mu ubiehajú dni, týždne, mesiace ba i roky a častokrát máme pocit akoby to bolo len včera. 

Dnes sme sa tu zišli na krásnej oslave života človeka, pretože to si zasluhuje a vyžaduje náš obdiv a našu úctu. Stretávame sa tu v kultúrnom dome v mesiaci úcty k starším, pretože deti a mládež z našej obce si pre Vás všetkých mladších i starších pripravili krátky kultúrny program. 

Iste poznáte rozprávku o troch grošoch, keď kopáč za svoju ťažkú prácu, dostáva malú výplatu - Tri groše. Z toho jeden vracia, jeden požičiava a len jediného žije sám. No a práve ten vrátený groš, by mal dnes predstavovať našu vďaku Vám všetkým skôr narodeným za Vašu lásku, obetavosť i trpezlivosť. 

Už, takto zazneli slová v sále kultúrneho domu 19. októbra 2003, kde sa konalo kultúrne popoludnie venované starším spoluobčanom. 
Darček v podobe kultúrneho programu si pre nich pripravili deti spolu s mládežníkmi. 

Predstavili sa scénkou Hubári, tancom v daždi a humorom u mládežníckej hre. Na príprave programu sa podieľali Helena a Demčáková Zuzana a Ľubica Žipajová. Jubilanti, ktorí sa u tomto roku dožili okrúhleho životného jubilea a odniesli si dar v podobe peňažnej poukážky na nákup tovaru v Komáranskych obchodoch.

 

Mikuláš 5. december 2003

Opäť za rok zas, je tu Mikulášov čas. V predvečer tohto dňa sa naši mládežníci (Lukáš Monok, Martina Kušnirová, Eva Nagyová, Monika Hudacká, Katka Kušnírová, Mirka Gregusová, Michaela Monoková a Zuzka Demčáková) preobliekli sa za čertov a čertice, anjelov, no a samozrejme aj za Mikuláša, aby potešili všetky poslušné malé deti v dedine. A tak za zvukov hudby z rozhlasu roznášali koše plné darčekov a sladkých dobrôt.

Milé deti,

prichádza k Vám opäť zas, Mikulášov čas, ale u dnešnom kalendári, ešte iné meno žiari. Zajtra bude Mikuláša, tešíte sa? Viete deti čo Mikuláš prináša? Sladkosti a darčeky no možno že i varechy. Keď ste dobré boli, cez oblok sa pozerajte, Mikuláša vyčkávajte!!!

 

Viľijovi večar 26. 12. 20003

 Obdobie Vianoc v minulosti predchádzali rôzne zvyky a obyčaje. Dnes z nich síce časť uchovávame, ale na mnohé si už ani len nespomenieme. Zatvorili sme sa do obývačiek, sadli pred televízory, pozabudli na ľudové piesne. Vianoce už teda nie sú tým čím boli? 

Aby tomu tak nebolo i v Komáranoch, tak 26. decembra 2003 o 16.00 v preplnenej sále kultúrneho domu vystúpilo 22 divadelníkov z radov detí a mládeže. V programe pod názvom "Viľijovi večar" alebo "Jak to bulo dakedi na Štedrý dzeň" pripomenuli divákom koledy, vinše, jedlá štedrovečerníka stola, modlitby i betlehemské hry. 

Príprava vystúpenia však nebola vôbec jednoduchá. Bolo potrebné vytvoriť dobrý scenár, nájsť vhodné kostýmy, rekvizity i divadelníkov. Nakoniec ale všetko dopadlo výborne a vystúpenie na druhý sviatok vianočný zožalo obrovský potlesk.

 

Ďalšie udalosti roku 2003

18. január - Obnovenie stolnotenisového klubu a uskutočnenie turnaja
Eurotel - Výstavba stožiaru Eurotelu a. s. na pozemku lesného spoločenstva.
Potraviny Jednota - Znovoobnovenie potravín Jednota na základe požiadavky občanov
Máj 2003 - Exekútor predal objekty Poľnohospodárskeho družstva Komárany novým vlastníkom
Majitelia pôdy súhlasia s hospodárením PD Vechec na pôdach PD Komárany
Škola - V ZŠ radou školy bola za riaditeľku zvolená Mgr. Marta Timkovičová
Vodoinštalácia - v MŠ, ZŠ a KD sa opravila vodoinštalácia (finančné prostriedky z MŠ SR a sponzorský príspevok od firmy Lemork Komárany)
Radiátory - oprava a výmera radiátorov u MŠ, montáž nového kotla a vymaľovanie priestorov Materskej školy
Júl - oprava obecných komunikácii firmou SLOVKOREKT Liptovský Mikuláš
Elektroinštalácia - oprava elektroinštalácie v ZŠ a KD
Jeseň 2003 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia (Účelové finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 65 000 korún)
Internet - zakúpenie počítačovej zostavy na obecnom úrade. Zavedený fax a internet pre potreby obecného úradu
December - obecné zastupiteľstvo schválilo od 01.01.04 separovaný zber. Rozhodlo o likvidácii a odvoze komunálneho odpadu firmou OZON Hanušovce. Obecný úrad zakúpil do každej domácnosti potrebné vrecia (50 ks) na separovanie odpadu.

 

Spoločenská kronika
V roku 2003 sa Komárany rozrástli týmito novými malými občanmi: Boris Ilčík, Mária Puškárová, Sára Dargajová, Klaudia Ilčišinová, Miroslav Daňo, Damián Dančák

Naše rady navždy opustili: Michal Pavlov, Alžbeta Vavreková, Michal Čandík, Anna Žipajová, Bartolomej Hudacký, Mária Ivanová, Jozef Nábožný, Alžbeta Tarkaničová