ROK 2004 (zapísala Ľubica Žipajová)

E-mail Tlačiť

Stolnotenisový turnaj 14. január 2004 

Z príležitosti 59. výročia oslobodenia obce sa 14. januára 2004 uskutočnil stolnotenisový turnaj. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: žiaci, žiačky, muži registrovaní, muži neregistrovaní. Po úspešne športovo strávenej nedeli si športovci a hlavne výherci odnášali domov nielen dobrý pocit, ale aj vecné ceny v podobe rýchlo varnej kanvice, stolnotenisovej rakety, rádioprijímača, kalkulačky, súpravy pier.

 

Folklórne slávnosti 2004

 Slovenský ľudový folklór poskytuje bohatstvo vedomostí o živote, práci, názoroch, mravoch, obyčajoch a ideáloch, rodinných vzťahoch o vzájomnom medziľudskom spolunažívaní. Ľudová pieseň je dôverným priateľom človeka. Kráča vedľa nás, aby nám pomohla práve vtedy, keď to potrebujeme. Ľudové melódie si ľudia uchovávajú, skladajú a spievajú bez rozdielu tematiky, času a miesta ich vzniku. Oslovujú nás úprimným slovom a čarovnou melódiou sa vrývajú do našej pamäti. 

Tohtoročné slávnosti pod Lipovou sa už tradične niesli v duchu spevu, tanca a ľudových tradícii. Pódium bolo zapožičané z Merníka, slovom hostí sprevádzala študentka Zuzana Demčáková. V programe sa predstavili deti a mládež z Komáran. Dvojhodinový blok v podobe krásnych spevov a tancov mal folklórny súbor Zemplín z Michaloviec, ktorý sa tohto roku na celoslovenskej prehliadke v Liptovskom Mikuláši stal laureátom vo svojej kategórii. Účinkujúci si po vystúpení pochutnávali na dobrom guláši a osviežujúcej minerálnej vode, ktorá bola vzhľadom k slnečnej páľave prepototrebná! Pre pozvaných hostí bolo nachystané malé občerstvenie v priestoroch Materskej školy.

 

Uličkový turnaj Komárany 04. 07. 2004

 1. Orechová – Hlavná  1:3 2. N. Kručov – Staničná 2:4 3. Kostolná – Orechová 2:0 4. Hlavná – N. Kručov 3:1 5. Staničná – Kostolná 0:3 6. Orechová –N. Kručov 2:3 7. Hlavná – Staničná 1:1 8. N. Kručov – Kostolná  0:3 9. Orechová – Staničná 1:1 10. Hlavná – Kostolná  1:2

 

Čo sa ešte tohto roku udialo...

 Knižnica - Knižnica získala nové priestory. Priťahovala sa do budovy ZŠ do bývalej kuchynky, jej vedenie patrí Marcele Nakamovej
Obecný rozhlas - vykonala sa rekonštrukcia obecného rozhlasu
Príspevok - obec prispela sumou 10 000 korún na zakúpenie CT prístroja pre NsP Vranov n. T.
Kosačka - zakúpila sa motorová kosačka v hodnote 19000,- korún, hlavne na kosenie futbalového ihriska
Základná škola - v ZŠ je málo detí, a tak sa učia všetky štyri ročníky v jednej miestnosti s p. uč. Timkovičovou
Eurokomisár - 16. júna 2004 sa konali voľby Europoslancov do Európskej únie. Náš rodák Ján Hudacký sa stal jeden zo šiestich zvolených na celom Slovensku.
Opojný múr - výstavba opojného múru k domu smútku realizovala ju firma POPSTAV Vranov, u celkovej hodnote 495 000 korún.
Október - stretnutie s jubilantmi u mesiaci úcty k starším
Počítače - dodaných 6 počítačov do ZŠ
ZŤP- predsedníčkou Zväzu zdravotne ťažko postihnutých sa stala Božena Kolesárová

 

Spoločenská kronika

Naše rady sa rozšírili o týchto nových človiečikov: Martin Bak, Jakub Červeňák, Sylvia Dančáková, Darina Horňáková, Natália Horňáková, Júlia Kosturová, Lukáš Kovka 

Naše rady navždy opustili: Žofia Kopčáková, Ivana Ilčíková, Jozef Ivan, Michal Ragančík