ROK 2005 (zapísala Ľubica Žipajová)

E-mail Tlačiť

Rok výstavby Domu smútku

Po dvojročnej pauze obec od marca pokračuje na výstavbe Domu smútku. Obec vybavila na dokončenie stavby úver vo výške 1 489 600 korún v banke Dexia. 

V posledný marcový týždeň firma Slobodník zo Sniny vykonala podrezanie múrov celej stavby a uložila izoláciu penefol. Túto prácu bolo nutné vykonať, nakoľko bývalý dodávateľ firma SDOD nevykonala izoláciu muriva podľa projektu. Následne po rozhodnutí obecného zastupiteľstva začala firma Popstav realizovať odstraňovanie nedostatkov na stavbe, ktoré spôsobila firma SDOS a popísal ich znalec u znaleckom posudku. Boli zbúrané nosné stĺpy pri vchode do projektu zhotovené z tvárnic, ďalej boli zbúrané všetky priečky a štítový múr. 

Vymurovali sa nové nosné stĺpy pri vchode do objektu, vymurovali sa priečky z tehlového muriva a opäť vymurovali štítový múr podľa projektu. 

Koncom apríla firma Popstav zhotovila krov a v máji pracovníci firmy zakryli stavbu krytinou ROVA. Na všetok stavebný materiál dala obec objednávku, zhotoviteľ fakturoval prácu. O fakturácii výkonov je pravidelne informované obecné zastupiteľstvo. 
V júli stolári firmy Perer Čorba vykonali montáž okien a vstupných dverí na stavbe. Taktiež zhotovili dvere do miestnosti hrobára a do chodby zvonku pre vstup k sociálnym priestorom. 

Pracovníci firmy POPSTAV vykonali odkopové práce. Pomocné práce, výroba malty, podávanie tehál, búracie práce, pomoc pri zhotovení krovu a krytia, vykonávali občania, ktorých má obec na aktivačné práce cez obvodný úrad práce. 
Pán Chromik vykonal montáž elektroinštalácie, sekanie muriva na uloženie trubiek robia opäť občania na aktivačnú činnosť. Peter Bačišin vykonal montáž a revíziu kleskozvodou. 

Koncom júna začali dvaja zamestnanci firmy REKOP z Humenného vykonávať montáž sadrokartónu vo všetkým miestnostiach domu smútku. Vyberal sa materiál na obklady a dlažby, taktiež firma, ktorá uloženie podlahových dlaždíc vykoná. 
V 25. a 26. týždni v roku sa zrealizovali omietky domu aj vonku na celej stavbe. Tu aktívne pomáhali občania obce, keď obsluhovali miešačku a dodávali maltu pre murárov. Miešačku ochotne zapožičal Vladimír Kmec, fošne Dušan Žipaj, lešenie Ing. Pavol Džuka a Ján Kľučár. 

Obecné zastupiteľstvo vybralo dodávateľa firmu SBK - Stanislav Boroš na zhotovenie prívodu vody a zhotovenie ústredného kúrenia. Rozvody u zemi sú realizované, taktiež vodovodná inštalácia vo vnútri objektu. V 33. týždni začnú zamestnanci firmy SBK osadzovať v objekte plynové topné telesá. 

V auguste sa na stánku finišovalo. Živnostník Bohdan Varga urobil náter klieštín a vymaľoval celý objekt. Živnostníci pod vedením pána Hartoša vykonali izoláciu pod poter, potom poter a tak uložili potrebné dlaždice, obložili sokel a sociálne priestory. 

Občania obce pod vedením Boženy Kolesárovej vyčistili priestory Domu smútku, porozhŕňali zeminu v okolí, ktorá bola dovezená. 
V októbri firma Mitaľ zo Zámutova vyrobila a vykonala montáž vstupnej kovanej brány a bránky do objektu cintorína. 

Firma Boroš dodala a vykonala montáž plynových tepelných telies, montáž umývadiel a záchodových mís. Firma z Pezinka dodala chladiaci dvojbox v cene 78000 korún pre Dom smútku. Firma SBK podľa objednávky odviezla 120 ton kameňa (štrku). 

Neskoro v jeseni náš občan Dušan Žipaj vykonal podbíjanie palubných dosiek na stavbe. Obec vyberá z viacerých ponúk dodávateľa a vybavenie interiéru a ozvučenie Domu smútku. 

Na záver sa uskutoční odvodnenie plochy medzi oporným múrom o objektom Domu smútku. Terénne úpravy a spevnenie plôch štrkom, mletým kameňom, možno aj asfaltom. Obecný úrad by chcel zrealizovať aj nové oplotenie celého cintorína, nová vstupná brána a bránka sú už hotové. 

Nuž veru občania, obecný úrad a hlavne starosta takto roku 2005 nezaháľali, ale práve naopak. Ukončili tak prepotrebnú stavbu pre našu obec Komárany.

 

Spoločenská kronika roku 2005

Narodenia: 

2. január - Viktória Jakubová, 21. január - Michaela Horňaková, 10. jún - Barbora Tekelyová, 2. júl - Daniel Goroľ, 5. august - Tamara Nadzamová, 5. august - Terézia Nadzamová 

Úmrtia: 

Anna Červeňáková - (79 rokov), Mária Lapková - (75 rokov), Margita Paľková - (85 rokov), František Ivan - (45 rokov), Mária Demčáková - (83 rokov), Ján Jusko - (85 rokov), Mária Časárová - (78 rokov)