Rok 2006 (zapísala PaeDr. Ľubica Demčáková rod. Žipajová)

E-mail Tlačiť

Posviacka Domu smútku (30. apríl 2006)

 V krásne jarné aprílové popoludnie sa my Komárančania schádzame na cintoríne na posviacke, pre nás tak prepotrebnej novostavby Domu smútku. Sme veľmi radi, že nám umožní dôstojne sa rozlúčiť s našimi drahými a že bude slúžiť k spokojnosti nás všetkých. Svojou prítomnosťou nás poctili kňazi troch cirkví, ktoré slúžia v Komáranoch, významní rodáci, starostovia susedných obcí a dodávatelia stavebných prác. 

Starosta obce nás v príhovore privítal a stručne oboznámil ako stavba vznikla a rástla až do dnešnej podoby. Ekumenická bohoslužba prebiehala podľa vopred stanoveného programu. Po jej ukončení sa pozvaní hostia stretli pri slávnostne prestretom stole v reštaurácii Oáza vo Vranove nad Topľou. 

"Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa bude žiť aj keby umrel.".

Ev. Jána 11.25


Na Jána

V sobotu 24. júna sa zapálila Jánska vatra. Deti si pripravili program o Jánskych zvykoch pod vedením H. Demčákovej. Staršia generácia si zaspomínala na Jánske ohne z minulosti. Oslávenci - Jánovia doniesli dobrého vínka, ženy zasa koláče a starosta klobásky na opekanie.

 

www.komarany.sk

21. júna bola obecným úradom zakúpená doména www.komarany.sk. História stránky sa síce začala písať už 3. decembra 2005 a vznikla ako prvotina jej tvorcu Romana Žipaja programovania v jazyku HTML. 

Prvá verzia stránky mala jednoduchú grafiku a veľkosť cca 2,7 MB. Bola umiestnená na serveri, superzoznam, avšak postupným pridávaním informácii a fotografii do galérie sa jej veľkosť postupne rozšírila a bolo potrebné hľadať nové riešenie. 

V súčasnosti je veľkosť stránky 66,9 MB. Sú tu umiestnené materiály pochádzajúce hlavne z obecnej kroniky, knihy Komárany, ako aj z obecného úradu a to hlavne všeobecne záväzne nariadenie obce a ostatné dokumenty, ktoré sa takto stanú lepšie prístupné verejnosti. 

Stránka sa pravidelne rozrastá o nové materiály a želaním jej tvorcu a webmastera je, aby mala čo najviac internetových návštevníkov.

 

Povodne

Vytrvalý dážď začiatkom júna spôsobil na rieke Topľa rozsiahle záplavy. Kritická situácia bola aj v našej dedine. Boli zaplavené záhrady rodiny Petrovej, Demčákovej a Monokovej. Ani 80 - roční občania takú veľkú vodu nepamätajú. Voda sa prevalila aj na futbalové ihrisko, ktoré zaplavila až po tribúnu. 

Stále pršalo. V nedeľu bola celá dedina na nohách. Popoludní starosta vyhlásil III. stupeň povodňovej aktivity. Obecným rozhlasom zvolával na pomoc ochotných chlapov, aby prišli spevňovať hrádzu. Tá totiž chráni dedinu pred rozvodnenou riekou. Na jednom mieste ju však voda podmyla a začala presakovať na polia. Hrozila katastrofa, že sa pretrhne a voda sa dostane aj do dediny. 
Pracovníci povodia Bodrogu na žiadosť starostu dováža na bezpečné mesta piesok a 200 vriec. Ochotní chlapi pomáhajú. Vrecujú piesok, ktorý potom na vlastných pleciach odnášajú na miesta, kde voda presakuje. 

Hrádzu do noci upevnili, vodu zahatili. V pondelok ráno sa však situácia zopakovala. Chlapi opäť sáčkujú znovu donášajú piesok, vláčia na chrbtoch a fúrikoch. Roztrhnutú hrádzu sa im podarí spevniť. Všetkým patrí poďakovanie. 
Začiatkom septembra obecný úrad za pomoci pracoviska povodia Bodrogu hrádzu opravili, zabetónovali a nabagrovanou hlinou zasypali.

 

Verejné osvetlenie (Od zotmenia až do ranného svitania)

V obci Komárany svietia po celú noc a lacnejšie10.08.2006, TASR Komárany/Vranov nad Topľou 9. augusta (TASR) - Necelých 300 tisíc korún si vyžiadala rekonštrukcia elektrického osvetlenia v obci Komárany vo Vranovskom okrese. 

"Všetky staré svietidlá s výkonom 70 W boli nahradené novými a v obci sa svieti po celú noc, čo má za následok elimináciu rozkrádačiek a zvýši sa bezpečnosť našich obyvateľov," uviedol dnes pre TASR starosta obce Pavel Žipaj. Dodal, že staré svietidlá vymenili za nové úsporné s polovičným príkonom a vyššou svietivosťou. "Pokiaľ sme pri starých lampách svietili iba od súmraku do 23. hodiny a v skorých ranných hodinách, v súčasnosti je obec vysvietená počas celej noci," doplnil starosta. Spotreba elektrickej energie v obci klesla na polovicu. Vlani zaplatila samospráva za elektrickú energiu takmer 40 tisíc korún, pričom verejné osvetlenie fungovalo iba v uvedenom čase. "V súčasnosti fotobunka zapne osvetlenie v čase súmraku, v priemere tak bude svietiť 12 hodín denne a vyjde nás to podstatne lacnejšie," doplnil starosta. 

Obec získala 265 tisíc korún z Ministerstva financií SR a z obecnej pokladnice na tento projekt prispela sumou 20 tisíc korún. 

Komárany takmer s 500 obyvateľmi sú napojené na vodovod a plyn. V blízkej budúcnosti investujú tri milióny do výstavby vodojemu a z Európskej únie získali 375 tisíc korún na vypracovanie územného plánu obce.

 

175. výročie roľníckeho povstania

 V našom okresnom mesto vo Vranove n. T. sa 2. 9. 2006 konala spomienková slávnosť na cholerové povstanie z roku 1831. Pred MsDK bola odhalená kamenná tabuľa na pamiatku obetiam roľníckeho povstania, na ktorej sa zúčastnila aj malá skupinka občanov z našej obce.

 

Čo sa urobilo v jednotlivých mesiacoch:

 Január - MV a RV SR schválilo dotáciu na územný plán obce Komárany vo výške 375000 korún. Na zastupovanie pracovníčky obecného úradu pani Márie Glodovej počas čerpania materskej dovolenky nastúpila Lucia Hromadníková z Komáran. 

Apríl - novým predsedom dozorného výboru Jednota v obci, bol zvolený pán Pavel Žipaj. Voľby sa uskutočnili z dôvodu odstúpenia bývalého predsedu pána Pavla Lapka zo zdravotných dôvodoch. Vedúcou predajne je naďalej pani Danka Hudáková. Jej prácu si občania pochvaľujú. Vyhovuje im hlavne otváracia doba, pretože už o 6.00 ráno sa dá kúpiť čerstvé chrumkavé pečivo na raňajky, aj na desiatu pre školákov. 

Jún - dňa 17.6.2006 sa na Slovensku konali parlamentné voľby. Bo volebnom okresku v našej obci vyhrala strana Smer SD. Nás spoluobčanom Miroslav Kmeť kandidoval na poslanca do NR SR za Komunistickú stranu Slovenska. 

Júl - 16. júla sa za účasti 80 futbalistov uskutočnil už tradičný uličkový turnaj. 

August - už po tretí krát zorganizovala Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých v Komáranoch pod vedením predsedníčky ZO Boženy Kolesárovej pre svojich členov a obyvateľov obce zájazd na termálne kúpalisko do maďarského Sárospataku. Počasie výletníkom prialo, zrána navštívili trhovisko v Szátorjúheliy, potom sa kúpali na termálnom kúpalisku. Na zájazd prispela aj obec. - okrem týchto zájazdov obec financovala autobus aj na výlety spojené s nákupom do Krosna v Poľsku. - bola osadená nová úradná tabuľa. Bude slúžiť na informovanosť občanov o činnosti OÚ a futbalového klubu. 

September - pani učiteľka Mgr. Marta Timkovičová odišla do dôchodku. Novou učiteľkou je Mgr. Ivana Čaraková. Žiaci štyroch ročníkov sa učia v jednej triede, spolu je 13 žiakov. Do prvého ročníka nastúpilo 5 detí. - začiatkom mesiaca začali zamestnanci firmy BSV, majiteľa Stanislava Boroša s realizáciou oplotenia miestneho cintorína. Zabetónovali chýbajúce stĺpky, natiahli šponovaní drôt a poplastované pletivo v dĺžke 450 bm. Potom uložili obrubníky na dvore, kde sa vytvorilo približne 20 parkovacích miest. Ďalej uložili obrubníky na chodník od spodnej časti cintorína až po vrchnú časť. Okolo chodníka bolo vybudované po celej dĺžke zábradlie a chodník bol vysypaný jemným mletým kameňom. 

November - minister životného prostredia SR schválil dotáciu pre obec vo výške 2,9 mil. Sk, na výstavbu vodojemu pre skupinový vodovod Komárany, Nižný Kručov, Merník a Čičava. Pre problémy s vybavovaním stavebného povolenia prístupovej komunikácie vodojemu a nepriaznivým počasím, sa realizácia prác výstavby započala dodávateľom Stavoterm s.r.o. Michalovce v prvej dekáde mesiaca august. Po vytýčení stavby dodávateľ započal s výkopovými prácami na pozemku v lesnej časti "gazdovského lesa" ako aj prístupovej komunikácie k vodojemu. Potom zakopali do zeme štvoržilový kábel od záhrady Pavla Demčáka až k vodojemu v dĺžke 700 metrov. V septembri začali betónovať základovú dosku a viazať železo na základy vodojemu. Do 20. novembra boli betonárske práce ukončené. Na ukončenie výstavby vodojemu je ešte potrebná cca 16 mil. Sk. Obec na ne uplatnila žiadosť do konca októbra 2006 na Environmentálnom fonde Ministerstva životného prostredia SR. 

December - dňa 2. decembra 2006 sa konali v SR komunálne voľby. V našej obci Komárany bol jeden volebný obvod, jeden volebný okrsok. 

V zozname voličov bolo zapísaných 392 osôb, z toho bolo 293 voličov, ktorým boli vydané volebné obálky. 
Pre voľbu do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 277 platných hlasovacích lístkov, pre voľbu starostu obce bolo odovzdaných 285 platných hlasovacích lístkov. Za člena obecného zastupiteľstva bolo navrhnutých 9 a na funkciu starostu obce 2 kandidáti.

Výsledky volieb na starostu obce: 

 1. Pavel Žipaj 220 hlasov
 2. Marián Bak 65 hlasov

Za starostu obce bol zvolený Pavel Žipaj. 

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva: 

 1. Ing. Pavol Džuka 223 hlasov
 2. Marián Monok 178 hlasov
 3. Jaroslav Červeňak 145 hlasov
 4. Božena Kolesárová 145 hlasov
 5. Marta Gregusová 131 hlasov
 6. Ing. Ján Kopčák 121 hlasov
 7. Mgr. Helena Demčáková 103 hlasov
 8. Pavol Chromík ml. 82 hlasov
 9. Božena Jakubčínová 65 hlasov

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení: Ing. Pavol Džuka, Marián Monok, Jaroslav Červeňák, Božena Kolesárová a Marta Gregusová. 

V dňoch od 2. do 10. decembra 2006 sa uskutočnili sv. misie v Komáranoch v grécko-katolíckom filiálnom chráme sv. Anny na farnosti Čičava. Viedli ich Redemptoristi byzantského obradu duchovní otcovia Anatáz Daniel Mandzák a Milan Záleka. 

"Veríme, že Boh nám udelil počas sv. misii sme prinášali pokoj tam, kde vládne nervozita. Lásku, kde panuje nenávisť a vieru, kde nieto východiska."

Mgr. Miroslav Gavala


Aj keď mesiacom úcty k starším je mesiac október, v našej obci sa stretnutie so staršími spoluobčanmi posunulo na 15.12.2006. 
Zišli sa jubilanti, ktorí v tomto roku oslávili 60., 65., 70., 75., 80. a 85. - te narodeniny. Starosta obce Pavel Žipaj poblahoželal 25. - tim jubilantom, ktorým okrem kytičky kvetov a malého pohostenia podaroval z obecného úradu aj poukážku v hodnote 150 korún na nákup podľa vlastného výberu v našich obchodoch.

Jubilanti sa porozprávali, zaspomínali na mladosť a potešili sa z kultúrneho programu, ktorý si pre nich pripravili deti zo základnej školy. 

Dňa 30. decembra 2006 sa uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde do rúk predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Jána Kolesára zložil sľub starostu Pavel Žipaj a sľub poslanca obecného zastupiteľstva zložili novozvolení piati poslanci.

 

Spoločenská kronika rok 2006

 Narodenia: 29. január - Peter Glod, 16. jún - Patrik Horňák, 11. október - Rebeka Dargajová, 13. november - Janka Ivanová 

Sobáše: 28. marec - Mária Petrová - Neil Alexander Spink, 13. máj - PaedDr. Ľubica Žipajová - Ing. Ondrej Demčák, 8. júl - Katarína Terpáková - Mgr. Štefan Kováč, 5. august - Mária Kovková - Peter Macuga, 12. august - Stanislava Čechová - Zdenko Lapko, 9. september - Mgr. Katarína Monoková - Viktor Križiak

Úmrtia: 21. január - Terézia Hladová 79 rokov, 15. február - Anna Baková 80 rokov, 13. marec - Anna Čandíková 82 rokov, 30. september - Ján Ragančík 61 rokov, 23. november - Michal Lipkoš 77 rokov, 2. december - Vladimír Kmec 55 rokov