Rok 2008 (zapísala Marta Gregusová)

E-mail Tlačiť

Najvýraznejšími svetovými udalosťami tohto roka bola bezpochyby globálna svetová kríza, ktorá naplno odštartovala v polovici septembra, keď v USA začali padať na kolená viaceré obrovské finančné banky a poisťovne. Kríza sa rýchlo rozšírila  aj do Európy a ostatných krajín sveta. Ľudia mali obavy hlavne z prepúšťania a zdražovania.  Výmena stráži v Bielom dome – voľba  Baracka Obamu za amerického prezidenta bola veľkou nádejou posunu v euro-atlantických vzťahoch, čo by malo pozitívny dopad aj na Slovensko. Stalo sa však to, že finančná kríza v podstate zatienila všetky ostatné zmeny. 

Významnou a sledovanou udalosťou pre Slovensko  bola aj návšteva britskej kráľovnej Jej Veličenstva Alžbety II. Spolu s manželom Filipom v októbri 2008. A dobrou správou bola aj skutočnosť, že všetci Slováci mohli od 17. novembra cestovať do Spojených štátov amerických už bez víz.

Nový rok 2008 sa niesol aj v znamení očakávania, či sa Slovensku podarí splniť požiadavky na prijatie eura. Európska únia v máji prijala rozhodnutie, že sme pripravení vstúpiť do eurozóny v roku 2009. Na tento termín sa zaviazali aj predstavitelia našich vládnych strán.

 

Samospráva

 Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2008 9-krát. Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 29. februára na Obecnom úrade, posledné deviate sa nieslo v slávnostnom duchu, s bilancovaním a hodnotením úspešnosti uplynulého roka dňa 29. decembra v Hlinnom v reštauračnom zariadení Škorpión. Všetky zasadnutia  obecného zastupiteľstva boli verejné, avšak okrem pána Miroslava Jakubčina túto možnosť nevyužil nikto z občanov. Na jedno zasadnutie boli prizvané pani Mária Miklošová a pani Ing. Lucia Hladová, ktoré podali žiadosti o odkúpenie stavebného pozemku, z dôvodu vzájomnej dohody týkajúcej sa odkúpenia predmetného stavebného pozemku Ing. Luciou Hladovou a je manželom za účelom výstavby rodinného domu.

Takmer na každom zasadnutí obecné zastupiteľstvo sa snažilo okrem iného riešiť aj veľmi pálčivý problém našej obce a to rušenie nočného kľudu veselou mládežou po návšteve miestnych pohostinstiev. Avšak bez akéhokoľvek úspešného záveru, nakoľko prevádzkovatelia spomínaných pohostinstiev buď nerešpektujú schválené otváracie hodiny, alebo vôbec otváracie hodiny nemajú  stanovené.

Obecné zastupiteľstvo v tomto roku schválilo 23 všeobecne záväzných nariadení obce.

 

Výstavba

V tomto roku sa môžeme pochváliť bohatou stavebnou činnosťou. Netýka sa to síce novej výstavby, ale opráv, rekonštrukcií, modernizácií a dokončenie úprav dvora pri Dome smútku. Pre obec je to rovnako dôležité a prepotrebné, ako hoci čo iné. Malé veci sú súčasťou veľkých. 

V úvode roka 2008 bola ukončená rekonštrukcia šatní FK Komárany s nákladom 240.000,- Sk, pričom z NEFO fondu VÚC sme získali dotáciu vo výške 110.000,- Sk. 

1. marca poškodila víchrica EMME strechu futbalovej tribúny. Bolo potrebné vymeniť celú krytinu. Náklady za prácu boli vyčíslené v hodnote 310.000,-Sk, pričom Komunálna poisťovňa uhradila škodu vo výške 67.000,-Sk a 243.000,-Sk bolo uhradených z prostriedkov obce. 

Začiatkom júna bola vykonaná oprava a maľovanie fasády Základnej školy a svojpomocne oprava a maľovanie športovej budovy. Taktiež boli vymaľované priestory chodby, WC, kuchyne a výčapu v Kultúrnom dome. 

7. októbra sa uskutočnilo asfaltovanie dvora pri dome smútku na cintoríne s nákladom 170.000,-Sk, pričom akciu podporil Úrad vlády SR dotáciou v čiastke 150.000,-Sk.

Koncom októbra sa započalo s celkovou rekonštrukciou obecného úradu. Boli vymenené  všetky okná, vchodové dvere, zárubne, bola vykonaná izolácia všetkých podláh, položenie všetkých podláh v objekte a zriadenie miestností pre sociálne účely z bývalej knižnice, kde bude WC pre mužov a ženym plynová kotolňa, umývadlo a kuchynka. V celom objekte je nová elektroinštalácia, nové radiátory, rozvod vody a odpadu, plynový kotol, ktorý vykuruje len priestory obecného úradu, bola položená nová dlažba na schody. Stavebné práce vykonal živnostník Ján Hartoš z Kladzian so svojimi spolupracovníkmi, montáž novej elektroinštalácie vykonal Pavol Chromik, rekonštrukciu ústredného kúrenia a montáž sociálnych zariadení vykonala firma Plynmont Strážske. Uvedených zhotoviteľov vybralo obecné zastupiteľstvo. Práce boli ukončené koncom novembra. 

Náklady na rekonštrukciu predstavovali 665.000,-Sk, pričom obec dostlala na uvedenú akciu dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 450.000,-Sk. Obecný úrad  bol dočasne presťahovaný do priestorov Základnej školy. 

 

Kultúra

 V kultúrnej oblasti najväčšou a najviac pripravovanou akciou bol 7.  ročník folklórnych slávností „Pod Lipovou“, ktorý sa konal v poslednú júnovú nedeľu. Niesol sa v znamení 705. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci za účasti asi 700 hostí z našej obce a blízkeho okolia. Počasie nám prialo, účinkujúci sa predstavili v kultúrnom programe na futbalovom ihrisku  na pódiu, ktoré bolo zapožičané z Merníka. Odštartovali to tí najmenší – deti z materskej a základnej školy pod vedením svojich pani učiteliek Mgr. Ivany Čarabovej a Mgr. Marty Timkovičovej. Na scénu prišli aj folklórne skupiny – Chemlón z Humenného, Orgonina z Vranova nad Topľou a ľudová hudobná skupina Atlantic z Kračúnoviec so svojimi kvalitnými vystúpeniami. Programom sprevádzala a slovom sa prihovárala pani PaedDr. Ľubica Demčáková. Nechýbalo ani slávnostné pohostenie o forme švédskych stolov a samozrejme tombola.

 

Organizácie

 Predsedníčka základnej organizácie zdravotne postihnutých pani Božena Kolesárová sa dňa 2. februára prihovorila úvodným slovom k svojim členom na výročnej členskej schôdzi spojenou s pohostením a malým vystúpením detí zo základnej školy.

Aj v tomto roku pani Kolesárová zorganizovala so svojimi členmi brigádu pri úprave športového areálu a upratovanie cintorína pred asfaltovaním priestoru pri dome smútku. Pod jej vedením sa uskutočnili 4 zájazdy a to 2-krát v Poľsku a 2-krát v Maďarsku.

Keďže táto organizácia ponúka aj rekondičné pobyty a rekreácie, v septembri sa zúčastnili na Zemplínskej Šírave pani Mária Miklošová, pani Mária Džuková, pani Agnesa Jakubčinová a pani Emília Gregusová. Na rekreácii v Tatranských Matliaroch si oddýchli manželia Kolesárovi.

 

Šport

 Pri príležitosti 63. výročia oslobodenia našej obce sa v sobotu 19. januára konal tradičný stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 50 občanov našej obce. Usporiadateľom bol Obecný úrad v Komáranoch. Súťažilo sa v troch kategóriách s nasledovným umiestnením:   

- dorastenci : 1 miesto   - Matúš Lipkoš
2. miesto   - Lukáš Lipkoš
3. miesto   - Michal Hudacký

- muži neregistrovaní: 1. miesto   - Dr. Bartolomej Bak
2. miesto   - Ľubomír Stoj
3. miesto   - Peter Pavlov

- muži registrovaní: 1. miesto   - Ján Jakubčin
2. miesto    - Ján Časár
3. miesto    - Marián Mikloš
Víťazom v jednotlivých kategóriách odovzdal ceny starosta obce Pavel Žipaj

Z ďalších športových podujatí hodno spomenúť uličkový futbalový turnaj odohratý 21. júna. Umiestnenie: 1. Hlavná
2. Staničná
3. Orechová
4. Kostolná

A nemožno zabudnúť ani na futbalový turnaj veteránov za účasti mužstiev z Komáran, Merníka a Čaklova. Z tohto športového odpoludnia sa nadšenci tešili 5. júla.

 

Iné udalosti

 Veľkou poctou pre asi štyri desiatky občanov našej obce bolo pozvanie europoslanca Jána Hudackého – nášho rodáka do sídla Európskeho parlamentu v Bruseli. Tento kultúrno-poznávací zájazd sa konal v troch termínoch a to v apríli, v júni a v októbri. Každá skupina mala jednotný organizovaný program, aby čo najviac mohla vzhliadnuť a čo najviac nasať nevšedných zážitkov. V deň príchodu po prehliadke centra Bruselu sa stretla na spoločnej večeri s Jánom Hudackým na hlavnom námestí „Grand Place“. V druhý deň navštívili Európsky parlament, kde im bola prezentovaná jeho história a súčasnosť, úlohy v procese európskej integrácie, prehliadli si Hemicyklus (plenárna zasadačka﴿ . Navštívili Dom slovenských regiónov, podiskutovali o činnosti a aktivitách domu, stretli sa so zástupcami košického a prešovského samosprávneho kraja. V budove Európskej komisie ich privítal slovenský eurokomisár Ján Figeľ – rodák z blízkeho Čaklova. Ďalšou  prehliadkou bola Európska štvrť – Rond point Schuman, Rada ministrov, parc du Cinguantanaire, Výbor regiónov, Hospodársky a sociálny výbor. Tretí deň pobytu navštívili výstavisko „EXPO-Brusel“, prešli sa krásne Mini-Europe (Európa v malom﴿  a Atómium. Domov sa vrátili obohatení o neopísateľné zážitky, spoznali kus sveta, aspoň na chvíľku nazreli do veľkej politiky, videli a počuli čosi nové. Celou cestu do Bruselu ich sprevádzal asistent Jána Hudackého – Ing. Stanislav Mathia.

 

Spoločenská kronika

 V roku 2008 boli 4 sobáše:
5. apríla        : Ing. Ján Kmec a Štefánia Dudášová
12. apríla      : Bc. Marián Bak a Anna Tkáčová
17. mája        : Ing. Adriana Kopčáková a Stanislav Vrabec
25. októbra   : Mgr. Lenka Šimáková a Mgr. Vladimír Pastirčák

Narodili sa 4 detičky:
31. mája       : Tomáš Goroľ (syn Lenky r. Horňákovej﴿
22. júla         : Tamara Ivanová (dcéra Janky r. Ivanovej﴿
6. augusta     : Oliver Jozef Guľak (syn Lenky Guľakovej﴿
8. septembra : Pavol Daňo (syn Emila Daňa﴿

Odišli od nás: 
21. januára    : Marta Ragančíková (65 ročná﴿
4. apríla         : Pavol Lapko (62 ročný﴿
14. apríla       : František Mašľanka (48 ročný﴿
21. mája        : Helena Ragančíková (81 ročná﴿
10. júna         : Michal Fečo (85 ročný﴿
22. júla          : Ján Bodár (75 ročný﴿
25. augusta    : Ján Kušnír (48 ročný﴿
29. novembra : Štefan Bak (87 ročný﴿

 

Počasie

 Podľa vyhlásenia Svetovej meteorologickej organizácie bol rok 2008 z globálneho hľadiska desiaty najteplejší od začiatku systematických pozorovaní počasia v roku 1850. Globálna priemerná teplota bola v roku 2008 o niečo nižšia, ako v predchádzajúcich rokoch 21. storočia. Dosiahla +14,31°C (čo je o 0,31°C viac, ako ročný priemer v období 1961-1990﴿. Január a február boli teplejšie ako obvykle, boli bez snehu a takmer bez mrazu. Jar bola dlhá a daždivá. Už začiatkom marca sa vyskytovali prvé búrky sprevádzané veľkými rýchlosťami vetra, ktorý spôsobil škody. Bohužiaľ, postihlo to aj našu obec. 1. marca poškodila víchrica EMMA strechu futbalovej tribúny. Okrem vetra bolo pri niektorých búrkach zaznamenaných veľa elektrických výbojov, čo tiež súvisí s ich neobyčajnou intenzitou.

V lete neboli žiadne teplotné extrémy, ktoré by ublížili úrode. Leto ako obdobie bolo teplotne priemerné a zrážkovo nadpriemerné. Výdatné dažde od 20. júla do 25 júla rozvodnili potoky a rieky. Koryto rieky Topľa sa vylialo na Vyšnej rovni a za Kipu  (za koľajou)  a poškodili úrodu RD Vechec a SHR Ján Kopčák.

Prekvapujúci bol teplotne rozdelený september na horúcu prvú dekádu a za tým na studené ďalšie dve dekády. Babie leto sa začalo až posledné 3 dni v septembri, pokračovalo v celom októbri, ktorý bol teplotne nadpriemerný.

Začiatok zimy sa neprejavil ničím výnimočným. Striedali sa teplé a studené fronty. Prvý sne napadol ešte pred Martinom, no všeobecne klesol podiel tuhých zrážok.

 

Záver

 Skončil sa rok 2008. V tomto roku to rozhodne nebola len politika, čo život ľudí na Slovensku ovplyvnilo najviac. Slováci žijúci dona sa tešili zo silnejúcej koruny, no tisíce našincov pracujúcich v zahraničí však z toho až takú radosť nemali. Rastúci kurz mnohých prinútil sa vrátiť domov. Mnohí sa ocitli v ťažkej situácii. Okrem ekonomických vplyvov tu boli prirodzene aj iné. Alkoholizmus, a to už v mladom veku, vysoká nehodovosť spôsobená vysokou rýchlosťou. Veď kto má v dnešných uponáhľaných časoch čas? Ani vzťahové veci u nás nefungujú. Rozvodov je stále veľmi veľa, do módy prišlo spolužitie nezosobášených partnerstiev a stabilita takéhoto zväzku je problematická.

Fungujúce ľudské povedomie v súvislosti s budúcnosťou spoločenského a politického života je pesimistické. Hoci sa Slováci majú ekonomicky lepšie ako v minulosti, neprejavilo sa to na ich psychike. Nenašla sa u ľudí súvislosť medzi hospodárskym rastom a pocitom šťastia. Z toho vyplýva, že ľudia, ktorí boli bohatí, nemusia byť zároveň aj šťastní. To, čo je dôležitejšie, je ovzdušie v spoločnosti. Pokiaľ je ovzdušie priateľské a mierové, ľudia to vnímajú pozitívne a to nemusia byť ani hospodárske výsledky skvelé.