Zmluvy

E-mail Tlačiť
Prílohy
SúborPopisPartnerCena [EUR]ZverejnenéVeľkosť
Download this file (dodatok_1vt.pdf)Dodatok č. 1DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽEMesto Vranov nad Topľou420,0023.12.201372 Kb
Download this file (kupna zmluva _zverejnenie nová.pdf)Kúpna zmluvaodkúpenie nehnuteľnostiMária Rutrichová, Anna Bamburaková, Mária Čarná, Marek Fedor6.490,0025.11.201378 Kb
Download this file (dodatok c_03.pdf)Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143328Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odber. kategérie Malé podnikanie a organizácieSPP, a.s.-12.11.2013673 Kb
Download this file (dodatok c_2.pdf)Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 218/13/2005/ZVTDoplnenie zmluvy o výkone správy majetku obceVýchodosl. vodárenská spoločnosť, a.s.-01.10.2013161 Kb
Download this file (Dodatok.pdf)Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebzmena pôvodného programu služiebSlovak Telekom, a.s.3,9813.09.2013846 Kb
Download this file (marius_pedersen.pdf)Zmluva o reklameOslavy pod Lipovou pri príl. 710.výročia 1. pís. zmienky o Obci KomáranyMarius Pedersen, a.s. 17,7006.09.2013428 Kb
Download this file (zmluva o dielo_2013.pdf)Zmluva o dielo č. z: 2013odchyt túlavých a zabehnutých zvierat v intraviláne obce, karantenizácia a eutanázia odchyt. zvieratFA HUNTER - Igor Tomko167,6505.09.2013634 Kb
Download this file (Zmluva o zbere elektroodpadu.pdf)Zmluva o zbere elektroodpaduzber zatriedeného elektroodpaduECO World s.r.o.-05.09.2013974 Kb
Download this file (zmluva CVČ.pdf)Zmluva o poskyt. finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládežeposkytnutie fin prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže vo veku od 5 - 30 rokovMesto Vranov nad Topľou840,0016.08.2013948 Kb
Download this file (zmluva o sponzorstve.pdf)Zmluva o sponzorstveOslavy pod Lipovou pri príl. 710.výročia 1. pís. zmienky o Obci KomáranyRadoslav Čandík montáž, servis a revízie plyn. zariadení75,0016.08.2013199 Kb
Download this file (dohoda_59.pdf)Dohoda 59/§50j/2013 NP VAOTP-2úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou2 278,5029.07.20131905 Kb
Download this file (dohoda.pdf)Dohoda č. 1/§50j/2013 NP VAOTP-2úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanostiÚrad práce soc. vecí a rodiny Vranov n. Topľou2.278,5015.07.20131919 Kb
Download this file (dodatok č. 1.pdf)Dodatok č. j k dohode č.19/§52/2013zmena financovania príspevkuÚrad práce soc. vecí a rodiny Vranov n. Topľou-15.07.2013353 Kb
Download this file (zmluva o reklame.pdf)Zmluva o reklameOslavy pod Lipovou pri príl. 710.výročia 1. pís. zmienky o Obci KomáranySTAVOTERM Michalovce s.r.o.100,0011.07.2013267 Kb
Download this file (zmluva o dielo.pdf)Zmluva o dielo vykonanie činnosti spočívajúcej vo vypracovaní posudkovMUDr. Tibor Kočiš-01.07.2013304 Kb
Download this file (Dohoda č. 19.pdf)Dohoda č.19/§52/2013dohoda pri zabezpečení realizácie aktiv. činnostiÚrad práce soc. vecí a rodiny Vranov n. Topľou662,5014.05.20132236 Kb
Download this file (zmluva Gr.arcibiskupstvo.pdf)Zmluva o poskyt. finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládežeposkytnutie fin prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 - 19 rokovGréckokatolícke arcibiskkupstvo Prešov160,0016.04.2013749 Kb
Download this file (CVC DUHA.pdf)Zmluva o poskyt. finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládežeposkytnutie fin prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 - 19 rokovCentrum voľného času Dúha, Humenné40,0003.04.2013930 Kb
Download this file (Dohoda.pdf)Kvitancia/Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o úvere č. 22/009/11Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domuPrima banka Slovensko, a.s.29.399,9912.02.2013347 Kb
Download this file (priloha c 6.pdf)Príloha č. 6 ku Zmluve č. 28002Ceny a platobné podmienky platné od februára 2013 za pravidelný vývoz komunálneho odpaduMarius Pedersen, a.s.-12.02.2013437 Kb
Download this file (Dodatok č. 1.pdf)Dodatok č. 1 ku zmluve č. A/1007/05/2007Zmluva o aktualizácii programovTOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 28.01.2013243 Kb