Pre podielnikov urbárskej spoločnosti

E-mail Tlačiť

Urbárska spoločnosť zvoláva všetkých podielnikov, ktorých podiely sa nachádzajú v K.Ú Komárany na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční  dňa 16.3.2013 v sobotu o 15.00 hodine v Kultúrnom dome v Komáranoch.

Na priložených listoch je napísaný zoznam podielnikov urbárskej spoločnosti tak, ako sme ho získali pri  ROEP, ktorá bola vykonaná v roku 2012 v  Komáranoch. Týmto Vás prosíme, pokiaľ je to možné, oznámte to svojím známym a príbuzným, ktorí nemajú trvalý pobyt na území našej obce.

Zoznam podielnikov urbárskej spoločnosti