Poľovníci v MŠ

E-mail Tlačiť

Dňa 06.06.2014 navštívili našu MŠ Komarany ujovia poľovníci z Poľovníckeho združenia DIANA. Tento deň bol výnimočný pre deti už od rána a to z dôvodu, že našu MŠ navštívili aj deti z MŠ Jastrabia a tak všetci túžobne očakávali ujov  poľovníkov, ktorí samozrejme prišli, tak ako sľúbili s láskou, veľkým úsmevom na perách, s prekvapením, ale hlavne s niekoľkoročnými skúsenosťami s tak krásnym koníčkom spojeným s veľkou láskou k prírode a všetkému živému v nej.

P1020859 500x375

 

V tento deň sa našim deťom venovali, snažili sa primeraným spôsobom opísať život lesných zvieratiek, starostlivosť o ne ako aj o svojich zverencov psíkov, ktorí im na posiedkach robia často spoločnosť. Ujovia poľovníci sa s našimi deťmi hrali a naozaj to bolo z mojej strany petagóga niečo čo veľmi vyzdvihujem, deti boli šťastné prejavili záujem o každú jednu činnnosť a hru v prítomnosti ujov poľovníkov, za čo aj dostali patričnú odmenu vo forme sladkostí.

P1020832 500x375

Chcem sa v mene MŠ Komarany ako aj MŠ Jastrabie poďakovať, za tak krásny deň plný zábavy, ale aj vzbudenia záujmu o všetko živé v prírode. Ďakujem aj Obecnému úradu a všetkým, ktorí pomohli tento deň zorganizovať a tak prispieť k tomu, aby sa deti naučili vážiť si prírodu, zvieratká, stromy, rastlinky, psíkov... Posielame ujom poľovníkom úsmev, veľké objatie a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu. 

 

Mgr. Anna Husivargová

Riaditeľka MŠ