Mesiac úcty k starším

E-mail Tlačiť

Dňa 19.10.2014 sa uskutočnilo tradičné posedenie s dôchodcami v kultúrnom dome v Komáranoch. Dôchodcov privítal poslanec OZ František Mudroň. Po jeho príhovore, nasledoval príhovor starostu obce. Mimo iného spomenul, že dôchodcovia si našu úctu za ich prácu, lásku a milé slovo zaslúžia po celý rok. Aj keď im pribúdajúcim vekom sily postupne ubúdajú, mnohí sú veľkou oporou pre rodinu pri výchove vnúčat či pravnúčat. Od mladších, sa za to právom očakáva pozdrav, pochopenie, pomoc, či vypočutie ich každodenných starostí. Posedenie malo byť vyjadrením vďaky a uznania. S programom vystúpili : Deti z MŠ a folklórna skupina LIPKA z Komáran. 

P1020989 500x375

 

Program pokračoval blahoželaním jubilantom 90, 85, 80, 75, 70, 65 a 60 ročným.

A to : Mária Baková, Ján Kopčák, Dušan Jakubčin, Jozef Demčák, Stanislav Lipkoš , ktorí oslavujú svoju 60.tku.

Pavol Demčák, Bohumil Hruška, Dušan Žipaj, Pavol Kostura, Michal Kovka, Mária Ivanová ktorí sa dožívajú 65 rokov.

Krásnu 70.tku Agnesa Jakubčinová, Mária Fedorová, Mária Petrová 

75.rokov života oslavuje Mikuláš Fedor, Mgr. Pavol Vavrek, Anna Stašková, Júlia Klepaková, Bernadína Dupaľová, Emília Gregusová

Pekných 85. sviečok horí v tomto roku na torte Jánovi Hudackému a Anne Gajdošovej 

No a na záver 90 rokov , ktorého sa dožíva len veľmi málo ľudí oslavuje v tomto roku Mária Červeňaková

Starosta obce poprial oslávencom pevné zdravie, veľa spokojnosti, pohody a šťastia v rodinnom kruhu. Blahoželanie smerovalo aj tým, ktorí sa posedenia nemohli zúčastniť. Pozornosť pre jubilantov a občerstvenie pre dôchodcov zabezpečil obecný úrad v Komáranoch .

Ďakujeme

Fotogaléria