Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

E-mail Tlačiť

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Komárany konaných dňa 15.11.2014.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

  1. Andrea Kovková 37(hlasov)
  2. Jana Kráľová 107
  3. František Mudroň 106

Za starostku obce bola zvolená Jana Kráľová.

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: 

  1. Pavol Džuka, Ing. 196
  2. Lukáš Monok, Ing. 176
  3. Marcela Hakošová, Mgr. 158
  4. Pavol Fedorčák, Ing., PhD. 137
  5. Jana Ščavnická 112

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 387

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 256

Počet odovzdaných obálok: 256

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 254

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 250

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5

Počet zvolených poslancov: 5