Rok 1966 (zapísal Michal Fečko)

E-mail Tlačiť

k017

Do roku 1966 všetci občania našej obce vstupujú v znamení pokoja, kľudu, pekných miernych zimných dní. Zima je mierna, mrazy kľudné, snehu dosť.

21. výročie oslobodenia dediny:

Na počesť 21. výročia oslobodenia našej dediny zasadal MNV spolu so ZO KSS a JRD. Na svojom zasadnutí rozobrali doterajšie svoje budovateľské úlohy v obci a súčasne si vytýčili úlohy v skrášľovaní a zveľaďovaní obce v predzjazdovom období XII. Zjazdu KSČ. O tom si hovorili, uvažovali a spresňovali v predvečer 18. januára 1966. Chcú mať v obci rozhlas, materskú školu nové mosty, úpravu ciest i prístavbu k ZDŠ. Sú to veľké smelé úlohy. Ako ich splnia, to ukážu najbližšie mesiace i roky!

Výročná schôdza TJ Super Komárany:

Výročná schôdza TJ Super Komárany, ktorá sa konala 30. januára 1966 v ich športovej budove ukázala, že šport v obci je na dobrej úrovni - že tu mládež športuje, rastie, pripravuje sa v zdravom duchu. Sála bola preplnená, diskusia živá a plodná. Za KV ČSTU v Košiciach svoju účasť brali s Labonecký a Miščík a za OU-ČSTV v Michalovciach s. Kopra. Prítomných 54 členov zvolilo si nové vedenie v tomto zložení: M. Ivan, predseda - osvedčený športový pracovník, B Hudacký, tajomník, Št. Jakubčin, hospodár a ďalší funkcionári. Po dobrej schôdzi môže byť aj dobrá zábava. A tak aj tomu bolo! Na svojom maškarnom plese všetci veselo tancovali a sa zabávali. Veď všetka mládež bola doma - boli polročné prázdniny. O dobrú zábavu sa postarali práve naši športovci!

Výročná schôdza družstevníkov:

Bolo to 12. februára 1966, keď sa naši družstevníci akosi s veľkým oneskorením schádzali do športovej budovy na svoju výročnú členskú schôdzu JRD. Namiesto 12.00 hod. začína sa rokovanie až o 16. hodine. V obci už od pradávna verejné schôdze sa začínajú najmenej s jednohodinovým meškaním. Táto schôdza má veľké meškanie - je napätie, boj v skupinkách o funkcie, riadenie sa a šepkanie - ako na schôdzi "zvíťaziť". Priebeh schôdze bol až nad očakávanie mierny. Po prečítaní správy, vecnej a adresnej diskusii prikročilo sa k voľbe vedenia JRD a jej správy. Volebná komisia predložila návrh na nové zloženie vedenia JRD a " prítomní členovia", ktorí chceli iné vedenie, nestačili "dobre reagovať" a nové vedenie bolo zvolené. Predsedom JRD zostáva naďalej Ján Ragančik a taktiež i ostatní vedúci na jednotlivých úsekoch výroby zostávajú vo svojich funkcia. Jedine v správe JRD došlo k väčším zmenám. Našich družstevníkov pozdravujú aj pionieri miestnej školy svojím kultúrnym programom. Potom pri dobrom jedle, očerstvení a pri cigánskej muzike všetko sa veselo bavilo až do samého rána.

Krádež a vlámanie v obchode:

Z nedele 13. na 14. februára 1966 vlámali sa neznámi páchatelia do nášho obchodu. Vypáčili vonkajšie i vnútorné dvere obchodu a dostali sa do predajne. Zobrali tovar asi v hodnote 3.000 Kčs. Boli to asi 2 zlodeji. V pondelok ráno stopovací pes vysliedil stopu zlodeja až za dedinu k jahode pri hospodárskom dvore a tam ostal stáť. Odtiaľ viedla už len stopa bicykla smerom ku N. Kručovu. Príslušníci VB po páchateľoch pátrajú stále. Dosiaľ nikto nevie, kto sa vlámal do nášho obchodu. Bolo to po športovej zábave!

Počasie v zime - "nikto nepamätá", jarné práce 1966

Zima bola mierna a teplá. Jaro začína už 16. 2. 1966. Sneh sa topí, denná teplota +8°C. V dňoch 18. - 20. februára teplota až okolo +16°C. Ba 22.2.1966 prichádza prvá búrka aj s hrmavicou. Dopoludnia sú cesty pekne suché, ale o 13.00 hod. búrka a hrmavica. Búrka prihnala sa od Vechca cez Čaklov. Tma, lejak a vietor. O 16.25 hod. "dúha" pije vodu. Po dvoch dňoch znovu leje a Topľa zaplavuje celé okolie. Vylieva na Čaklov, zaplavuje našu Vyšnú roveň i za "kipu". Ohrozuje aj našu dedinu. Družstevníci začínajú siať jačmeň na "hure" 6. -8. marca. Ale 9. marec znovu sa mení na zimu. Nastali daždivé a snehové dni až do 22. marca t. r. Je chladno, nočné mrazy okolo -4°-7°C. Jar sa omeškala, polia zaplavené vodou. Ináč jarné práce boli prevedené načas.

Sovietski učitelia na našej škole:

V nedeľu odpoludnia 3. apríla 1966 privítali sme na našej škole delegáciu sovietskych učiteľov. Bola to trojčlenná delegácia (tajomník OU-KSS pre školstvo, predseda škol. Komisie a škol. išp. Pri ONV v Užhorode), ktorá si prezrela našu školu za doprovodu J. Kravčáka, tajomníka pre školstvo pri OU KSS v Michalovciach, Št. Surmanka, predseda škol. kom. pri ONV a J Cirňa, riad. DO v Michalovciach. Besedovali s našimi učiteľmi o pedagogických otázkach. Svoje dojmy delegácia vyjadrila v kronike školy a v kronike našej PO. Je to prvá delegácia sovietskych učiteľov a školských pracovníkov, ktorá navštívila našu školu a obec.

Družstevníci na výlete - 4. dni:

Trasa výletuV dňoch (v kronike neuvedené) naši družstevníci v počte (v kronike neuvedené) podnikli výlet po Slovensku a Morave. Boli to po väčšinou starší družstevníci. Navštívili V. Tatry, Demänovskú jaskyňu, Luhačovice, Gottwaldov (a tu bola prvá strata peňazí M. Časárovej), Macochu, Brno, Bratislavu, Nitru, Bojnice, Prievidzu, Banskú Bystricu atď. Bol to pekný, pravda i namáhavý výlet. Boli medzi nimi i také družstevníčky, čo prvýkrát boli na výlete a prvýkrát boli vo V. Tatrách. Na výlet spomínajú všetci v dobrom, uvideli veľa a zistili, že máme ozaj krásnu našu vlasť.

Súbor Zemplín v našej obci:

Pekný večer našim občanom pripravili členovia súboru ZEMPLÍN z Michaloviec 22. mája 1966. Sála v športovej budove bola plná. Prišli družstevníci, mládež i žiaci z okolitých obcí - z Jastrabia a N. Kručova. Program bol pestrý a bohatý. Zemplínske čapáše, karičky, hry a oblievačka, alebo pekné spevy, cimbalová muzika i rozprávanie zanechali u našeho diváka krásne dojmy a bohaté zážitky. Je to súbor na úrovni!

Naši občania vo Svidníku a v Strážnici:

Naši občania radi sa vyžívajú v ľudovej zábave a folklóru. Nielen doma ich v plnom počte vidíte na vystúpeniach súborov, ale za piesňou a tancom cestujú aj ďalej. Veď v tomto roku v dňoch 25. a 26. júna mohli ste mnohých stretnúť vo Svidníku a v Strážnici. Na slávností do Svidníka zorganizovali zájazd jedným autobusom miestni učitelia. Bolo ich tam okolo 40. Boli to učitelia, dospelí občania i mládež. Do Strážnice organizoval zájazd na tamojšie slávností zase Ján Gregus - železničiar. Cestovali vlakom a bolo ich tam okolo 15 účastníkov. Z toho je vidieť, že naši občania majú radi kultúru, jej rozumia a tak ju aj vyhľadávajú. To je pekná vec, keď kultúra nachádza svoje miesto v tak malej dedinke! Kde sú základy, kto vedie k tomu našich občanov, hovorí o tom ďalšia časť nášho zápisu:

Náš tanečný súbor Mladosť v Levoči a v Rovišti:

Tanečný súbor mladosťTento detský súbor rozvíja a zapaľuje našich občanov po poznávaní ľudovej krásy a kultúry. Aj v tomto roku urobil kus krásnej osožnej práce na poli ľudovej umeleckej tvorivosti. Pod vedením M. Fečku, vedúceho súboru pracoval svedomite. Jeho krásne vystúpenia doviedli súbor na Slávnosti do Levoče, ktoré sa konali tam v dňoch 11. a 12. júna 1966. A dosiaľ, snáď najväčšieho ocenenia sa dostáva súboru za jeho doterajšiu desaťročnú prácu práve v tomto roku. Ústredný výbor ČSH v Prahe pozval náš súbor na celoštátne stretnutie pionierov s predstaviteľmi našej stany a vlády, ktoré sa konalo v dňoch 24. júna - 4. júla 1966 v Rovišti u Přibrami. A boli tam! Vystupovali, tancovali nielen na celotáborovom stretnutí, ale aj v 4 mestách a dedinkách. O ich stretnutí podrobnejšie hovorí ich vlastná kronika - viď!

Futbalový turnaj v Komáranoch.

Naši športovci - futbalový oddiel, ktorý v majstrovskej súťaží I.B triedy veľmi úspešne ukončil ročník 1965/1966 svojím 4. miestom, t. j. za Strážskym, Kr. Chlmcom a V. Kapušanmi, snaží sa využiť futbalovú prestávku na zahratie priateľských zápasov. Preto dňa 10. júla usporiadal žatevný futbalový turnaj za účasti 8 mužstiev. Turnaj mal hladký a pekný priebeh. Mnohé mužstvá vyskúšali svoje nové posily. Škoda, že bolo hodne nerozhodných výsledkov a tak i o víťazovi vo finále rozhodovali trestné kopy, resp. losy. Víťazom turnaja sa stala Soľ pred Komáranami, Merníkom a N. Hrušovom.

Žatva 1966 - prvá kombajnová žatva u nás:

Naši družstevníci začali so zberom tohoročnej úrody obilia 6. júla 1966. Priebeh žatvy bol zdĺhavý - suché jaro, potom posledné júnové dni zase daždivé. Počasie neprajné. Obilie pomaličky dozrievalo a málo aj nízky vzrast slamy. Preto naši družstevníci do žatvy zapojujú spočiatku iba konské kosačky a 2 samoväzby. Až 15. júla po prvýkrát na našom JRD sa objavuje obilný kombajn. A takto kombajnom za prvé 2 dni zobrali obilie z 5 ha a namlátili 200q jačmeňa. Prvá kombajnová mlatba sa vyplatila! Boli malé straty a z 1 ha zobrali až 40q obilia! Našli sa aj takí, čo nariekali. "Čo budeme robiť?!" Škoda, že už 21. júla prišiel dážď a prácu kombajnu i družstevníkov zastavil až do 29. júla. Stále pršalo! A tak tohoročná žatva sa pretiahla aj cez celý august. Výnosy boli pritom všetkom i tak nad očakávanie.
Napríklad:

Pšenica - plán 25q z 1 ha - výnos bol 23,9 q.
Jačmeň - plán 26q z 1 ha - výnos bol 26,5q.
Raž - plán 24q z 1 ha - výnos bol 22,4q.
Ovos - plán 26q z 1 ha - výnos bol 30,6q.

U okopanín tiež boli krásne výnosy.
Cukrová repa - plán 400q z 1 ha - výnos 564q.
Kŕmna repa - plán 400q z 1 ha - výnos 726q.
Zemiaky - plán 130q z 1 ha - výnos 146,2q.

Z tohto krátkeho prehľadu je vidieť, že úroda bola dobrá a že bola aj včas zachránená!

Rok na ovocie:

V tomto roku bola bohatá a pekná úroda ovocia. Ovocné stromy od ťarchy jabĺk, slivák, čerešní i orechov podopierané, ba i dolámané. Ani najstarší občania obce sa nepamätajú na tak veľkú úrodu. Odbyt ovocia bol ťažký. Výkupný závod ovocia a zeleniny vo Vranove vykupoval jedine najkvalitnejšie ovocie (1. akosť) a potom aj padanky.

Prvý chodník v obci:

Žiaci miestnej školy pod vedením svojich učiteľov a za pomoci MNV a JRD vybudovali prvý kamenný chodník popri ceste pozdĺž školského objektu až po autobusovú zastávku v dĺžke 120m. Chodník bol budovaný od 20. - 30. júna 1966. Škoda, že jeho ukončenie - zasfaltovanie sa prenáša až do roku 1967.

Stály predseda MNV v obci:

29. júla t. r. konali sa na MNV v Komáranoch voľby pre ustálenie stáleho predsedu MNV pri tunajšom MNV. Dosiaľ v obci bol predseda i tajomník iba úväzkovými pracovníkmi. A tak od 1. augusta 1966 naša obec znovu dostáva predsedu MNV so stálym zamestnaním v úrade. Za predsedu bol zvolený Ján Ivan, doterajší tajomník MNV. Tajomníkom sa stáva Michal Paľko a kancelárska sila Helena Kosturová bola preložená na MNV v Nižnom Kručove.

Pozor telegram - estráda:

Menšia estrádna skupina Klubu pracujúcich mesta Valašského Medziřiči zavítala do našej obce 3. septembra t. r. V športovej sále pobavila našich občanov svojím programom "Pozor - estráda". Uvideli kúzla, cvičené psy o opice, módnu prehliadku psov a zápas s uralským medvedíkom a iné veselé scény.

Materská škola - zriadenie:

Bolo to 4. októbra 1966, keď naše najmenšie deti putujú po prvýkrát do svojej škôlky. V budove Jána Ragančíka - "Šťúrika" zriaďuje pre naše deti materskú školu. Všetky 3 miestnosti starej budovy už v prvý deň sú riadne vybavené (herňa so stolmi i hračkami, jedálnička tiež so stolmi i stoličkami a kuchyňa s pekným novým zariadením). Riaditeľka a v jednej osobe i učiteľka Mária Poľakovičová víta matky a ich 26 detí, ktoré prichádzajú po prvýkrát do svojho druhého domova - do školy. Po odchode mamičiek mnohé deti zostali i smutné, ustarostené, nesmelé, ba i s plačom. Ale, to tak býva vždy na začiatku! Ale ani nie o celú hodinu, deti už kričia, smejú sa, hombikajú sa na nových koníkoch, alebo spievajú peknej bábike v novučičkom kočiariku. Ich kuchárka Anna Šimková presne o 10. hodine ukladá ich za jedálenské stoly a ponúka ich prvým "pudingom". Chutilo im! Potom odchádzajú všetci rúčka v ruke aj s peknými vedierkami a novými lopatkami ako cínoví vojačikovia na športové ihrisko, kde sa hrávajú v piesku. Vo svojej prvej hre si dobre počínajú! Veď im to závideli aj tí starší žiaci, čo už chodia do "veľkej" školy - boli ako pozorní diváci a občas aj spoločníkmi v hre. A čo obed? Ten výborne chutil! Po dobrom obede trebalo ísť do postele, áno, spať!. A len teraz to sa vzbúrilo! Jedni idú s radosťou pod deku, ale tá druhá časť nie a nie do postele. Nastáva detský koncert. Nepomáhali pekné slová ani pekná rozprávka, plač neprestával. Takýto bol prvý spánok v prvý deň v našej materskej škole. Pozrite sa tam dnes! Všetko spí! Dobre sa im tam vodí! Škoda, že majú malé priestory na hranie a v novembri boli ešte bez piesku hojdačiek na dvore. Ale budú to mať zaiste už na jar!

Súbor z Kamennej Poruby u nás 16.X.1966:

Po SĽUK-u, PUĽS-u, Zemplíne a Zamutovčanovi naši občania vo svojej obci na pohostinnom vystúpení privítali 16. októbra t. r. aj súbor z Kamennej Poruby. Je to súbor dospelých, ktorý iba v tomto roku vyrástol v spomínanej obci. Už teraz treba povedať, že je na dobrej ceste, zbiera a spracúvava staré zvyky z nášho okolia. Tomu tak bolo aj pri tomto vystúpení. Ukázali nám starodávne tance, zvyky na priadkach a zaspievali piesne, na ktoré sa pomaly zabúda. Pobavili nás!

Súbor "Mladosť" pri ZDŠ slávil svoje 10. výročie:

Náš detský tanečný súbor "Mladosť" slávil 17. novembra 1966 svoje 10. výročie zrodu. Oslávil svoje narodeniny v hoteli Domaša vo Vranove. Tu ich pozval ich patronátny závod ČSD vo Vranove, ktorý pre členov súboru pripravil srdečné a pohostinné posedenie. Bola to milá slávnosť. Súbor slávil svoje 10. výročie a patróni preberali červenú zástavu za svoje dobré pracovné výsledky. Členovia súboru bavili svojich hostiteľov ozaj krásnym a pestrým programom. V tento večer vystúpila aj po prvýkrát detská ľudová hudba. Áno, pri tanečnom súbore založili si aj vlastnú hudbu!

KOMÁRANSKÝ HLAS- prvé miestne noviny u nás:

Osvetové zariadenie pri MNV v Komáranoch za priamej pomoci učiteľov, členov MNV a JRD začalo s vydávaním miestnych novín "Komáranský Hlas". Prvé číslo bolo vydané 21. novembra 1966 v 15 výtlačkoch. Obsahovalo príhovor k čitateľom, článok" Naše JRD bude bilancovať", "Kniha - dobrý náš priateľ!", "Školenie občanov v civilnej obrane", "Neľubi še mi...", "Bodka za futbalom!" Noviny budú vychádzať dvakrát do mesiaca. Je to ozaj dobrý prostriedok pre šírenie kultúry a propagácie v našej obci.

Stručný prehľad k 31. decembru 1966:

Naši občania vlastnia: televízory 56; osob. autá 5; chladničky 19; práčky 97 vodovody 18.

Zápisy v kronike za rok 1966 viedol a zaznamenal Michal Fečko, riad. miestnej školy.