Rok 1968 (zapísal Michal Fečko)

E-mail Tlačiť

k021

Vstup do nového roku 1968:

Ako inokedy! Bez zvláštností, v živote normálneho a bežného tempa dediny, miernej zimy.

No, ale v celej našej vlasti januárové dni boli rušné - začal sa obrodzovací proces. Nové progresívne sily v čele s Alexandrom Dubčekom vedú otvorený boj s konzervatívnymi silami a poprednými politickými činiteľmi.

Zima je mierna, časté mrholenie, snehu málo, bez ľadu, občas miesto sneženia prší. Teplo! Napríklad: 28. 01. 1968 cez deň teplota + 5 C a v noci okolo 0 C alebo 02. 02. 1968 cez deň + 5 C a v noci + 1 C. Starších ľudí trápi reumatizmus a detí zase mums! 18. marca máme (znovu) sneh. Od 20. marca je ozajstná jar, pekne a teplo, takže 30. marca 1968 zaznamenávame už 20 C teploty.

Život v našej dedine beží normálne! Až na to, že sa viacej čítajú noviny, počúva rádio a sleduje televízna obrazovka - každý sa zaujíma o to nové, čo hýbe naším socializmom.

Výročná schôdza ZO KSS:

Výročná členská schôdza ZO KSS sa konala v nedeľné odpoludnie 21. januára 1968 v miestnej ZDŠ. Členstvo bolo aktívne, revolučnejšie, diskusia veľmi živá, kritická a bohatá na výmenu názorov.

Bol zvolený nový výbor a vo vedení došlo aj k zmenám. Výbor bol zvolený v tomto zložení: Jozef Gregus, Bartolomej Hudacký a Ján Ivan.

Na tejto členskej schôdzi boli prítomní aj zástupcovia HNU (M. Paľko) a JRD (Ján Ragančík, predseda JRD).

Karneval - na počesť oslobodenia dediny:

V športovej sále školská mládež 27. januára odpoludnia baví sa na svojom detskom karnevale a súťaží o najpestrejšiu masku. Večer, zase dospelí tancujú v maskách, súťažia tiež o najkrajšiu masku. Odmenu za najvtipnejšiu masku získava Mária Čandíková a Ján Bodnár.

Výročná schôdza JRD:

Nič nového pod komáranským slnkom. Pred schôdzou akcia "za nové voľby". Veru, len pred schôdzou! Na schôdzi už nie! Stará bolesť oneskoreného schádzania sa na schôdzu trvalá aj teraz. Športová sála sa napĺňa až pred večerom. Až s programom žiakov miestnej ZDŠ je v sále dosť družstevníkov. Teda nič nového v Komáranoch? Predsa! Doplatky po 17,- Kčs. Celková ročná hodnota jednotky je 27- Kčs. A to je niečo! Výsledok dobrej celoročnej práce. Pekné peniažky idú do každej družstevnej rodiny. Veď Ján Hlad, ktorý pracoval so svojou manželkou v živočíšnej výrobe poberá na doplatok 22. 000 Kčs. Naši družstevníci sú zase bohatší!

Alexander Dubček, Ľudvík Svoboda - noví predstavitelia štátu:

Náš "nový obrodzovací proces" priniesol a vynútil si aj zmeny na najvyšších štátnych miestach. Doterajší prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky Antonín Novotný pod tlakom "pracujúceho ľudu" musel pre svoje nedostatky odstúpiť z oboch funkcií.

Do funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ vstupuje Alexander Dubček a dňa 30. marca 1968 NZ volí nového prezidenta a ním sa stáva armádny generál Ľudvík Svoboda. Jeho voľba bola naším ľudom srdečne prijatá! Tieto zmeny si vyžiadali rôzne kontrarevolučné sily cez televíziu, rozhlas a tlač. Zaviedli neistotu a neporiadok!!!

Dlho čakáme na nový okres Vranov:

Voľby do NV sa nekonali 19. mája 1968. "Obrodzovací proces" si to vynútil. Vo Vranove k 1. máju máme už vlastné okresné stranícke vedenie - OU KSS v čele s tajomníkom J. Brondošom. S ustanovením nového okresu sa odťahuje, rodia sa nové masové organizácie, ale ONV nemáme. A predsa, dlho očakávaná túžba sa spĺňa 1. júla 1968. Z poslancov z Vranova, doliny Hanušoviec a Košaroviec vytvára sa znovu po ôsmich rokoch okres Vranov.

Prvý asfalt na nasej ceste:

"Oj, dedina, dedina, čo si už prachu zjedla..." Konečne k 1. máju 1968 od hospodárskeho dvora JRD až po športový štadión TJ Komárany vedie pekná asfaltová cesta. Prach nám na vždy zobrali cestári z Cestnej správy vo Vranove pod vedením S. Tatranského. Vďaka im!

Jarné práce:

Jarné práce v našom chotári naši družstevníci započali 7. apríla 1968. Počasie prialo, práce rýchlo previedli, dažďu cez apríl bolo dosť, no, v máji iba do 7. mája a potom až 13. a 14. mája pršalo, a to bolo všetko až do konca júla. Suchota!!!

Stromy, vyschýnajú, zemiaky nemajú vlahy, obilie rýchle dozrieva, pasienky vyhorené. Kosba ďateliny a lúk je iba prvá.

Požiar v dedine:

Okolo 14. hod. dňa 10. mája 1968 vypukol požiar v stodole Michala Fedora, ml. Zachytil stodolu suseda M. Fedora, str. a taktiež sa preniesol aj na jeho rodinný dom, kde strecha podľahla popolom. Ďalšiemu ničeniu pomohli ľudia vedrami. Striekačky dorazili neskôr, pomáhali jedine cisternové, nakoľko v obci nebolo vody - studne nepostačovali, nádrž v obci nie je!!!

1. slávnosti piesní a tancov v Komáranoch, 12. mája 1968:

k023Písal sa 12. máj 1968, v Komáranoch sa konajú 1. miestne slávnosti piesní a tancov na Pastovnícku predzvesť "Topľansko - ondavských slávností" v novom okrese Vranov - vystupuje 7 súborov pred návštevou 3000 ľudí za prítomnosti s. J. Gabrišku, predsedu KNU a J. Grumeľa, predsedu ONV v Michalovciach. Áno, z podnetu troch škôl - ZDŠ Komárany, Vranov - rodinná oblasť a Hlinné kladieme základy pre slávností piesní a tancov na našej Topľansko - ondavskej oblasti. Pozvali sme celú okolicu! Pozvali sme všetkých cez 500 pozvánok a 3000 spravodajcov! Prišli! Oslávili sme piesňou, tancom a hudbou 23. výročie oslobodenia našej vlasti a 50. výročie vzniku ČSR. Dedina vyzdobená, krásne heslá s ľudovou tematikou "Máj, máj, zelený máj...", "Čacná ja, čacná ..", "Koňare, koňare,...","Zlamal še mi zlamal ...", krásne prírodné máje a brezový háj vítali účastníkov cez celú dedinu, pracoviská pre autá pojali okolo 60 osobných áut, 6 autobusov a cez 40 motocyklov.

Spevy a tance mladých - Vranovské noviny

Za réžie Michala Fečku, riad. školy, presne o 13. hodine od hospodárskeho dvora JRD tiahne pestrý sprievod: na koňoch v kroji cválajú Jozef Staško, Michal Čandík a Mikuláš Džuka, za nimi 4 svadobné vozy (Džuka z Jastrabia vezie mladuchu Smreková a "mladého" Dankoviča a staršieho družbu Jána Jusku, ďalej Michal Paľko z Komáran vezie krojovanú mládež z Bystrého a ďalšie 2 svadobné vozy z Čičavy vedú a vezú svatky a svadobníkov Čičavy, sprievod uzatvárajú krojované skupiny mládeže z Komáran, Vranova - RO, Hlinného, Bystrého, no a v čele sprievodu na starom aute pána Holinského z Vranova vezie sa "pytač" Michal Vavrek s detskou družinou (Vierka Fečková, J. Kožík, P. Červenák). Celý tento sprievod víta obecenstvo na križovatke dediny - tu sa odbavuje svadobný ceremoniál (pytačky, vítanie mladomanželov, tanec "družbovský") a potom celý sprievod tiahne na ihrisko - na miesto vystúpenia súborov.

Pódium stojí oproti tribuny, tisíc miest na sedenie je rýchle obsadených, ďalších 2000 ľudí sa hemží v páľave májového slnka a svoj smäd ukojuje pod 8 stánkami, ktoré postavila Jednota - ĽSD a pod dvoma stanami JRD Komárany a JRD Jastrabie pochutnáva si na domácej klobáske, slaninke a pečienke. O občerstvenie a pohostenie bolo dobre postarano!

Presne o 14. hodine zaznieva melódia "Máj, máj, máj, zelený máj...", na pódiu prichádzajú účinkujúci, slávností zahajuje Michal Fečko, predseda prípravného výboru slávností a odovzdáva slovo predsedovi ONV s. J. Grumetovi, ktorý ako čestný hosť otvára I. slávností piesní a tancov na Topli (v Komáranoch). Nevesty (členky) súboru Čičavčan vítajú predsedu ONV chlebom a soľou, pravda, aj pálenkou a dievčatá zo súboru Mladosť Komárany odovzdávajú upomienkový darček" pozdišovská keramika" predsedovi KNV s. Gabriskovi a predsedovi ONV s. Grumetovi. Slávností začali! Konferencierka : M. Fedorová.

V hodinovom programe vystriedali sa detské súbory z Hlinného, Vranov - RO a Komáran. Po nich v ďalšom hodinovom tempe tancovali a spievali dospelé súbory z Komáran, Bystrého. Čičavy a Zamutova. Bolo veselo! Po hodinovej prestávke pódium znovu ožilo - vystupujú jednotlivci i kolektívy priamo z obecenstva malá Zuzka z Vranova, Ďuci (Ján Ivan) z Komáran, Fačisková zo Zamutova, "Haluška" z Kladzian, Šafa z Dlhé Klčovo, ľudové muziky, speváci zo Zamutova a tanečnici z Hlinného a Bystrého.

k024

Nechýbal ani ťah vecnej tomboly. O 19.30 hod. vyhrám sa tešili:

z Tovarného mládenec tranzistoru, z Čičavy Sarvanský vyhráva bicykel, z Jastrabia F. Mačala dostáva stolovú lampu, H. Kráľová z Komáran preberá sušič vlasov a ako piata cena holiaci strojček cestuje do Soli.

Od 20.00 hod. začína ľudová veselica. Teda všetko, rezko a veselo, veď bol krásny máj!

"Máj, máj, máj, zelený máj..."
Pevné základy pre "Topľansko - ondavské" slávností na našom Vranovsku daj!

k025


Naši tanečníci v okolí a vo Východnej:

Popri detskom súbore Mladosť rodí sa v našej obci aj súbor mládeže "Mladosť II.", ktorý svoju činnosť zahájil 12. mája a potom to už šlo spoločne s detským súborom po celej okolici. Tancovali v Kladzanoch, v Hlinnom (9. júna), v Rudlove a v Skrabskom (29. júna), v Bystrom (7. júla) a vo Východnej v dňoch 12. -14. júla 1968. So súborom vystupuje aj speváčka Mária Fedorová, ľudový rozprávač "Ďuri" Ján Ivan a vlastná detská muzika pod vedením K. Mláku, učiteľa.

Súbor Zemplín u nás:

O kultúrne vystúpenia nebola núdza v našej obci. Členovia tanečného súboru Zemplín z Michaloviec našich družstevníkov a družstevníkov z Jastrabia pobavili už v nedeľu 21. apríla 1968. Bol to naozaj pestrý, veselý a bohatý program. Naši ľudia s veľkým uspokojením spomínajú.

Naši družstevníci na výlete:

Bol to len jednodňový výlet, ale pre našich družstevníkov krásny - Vyšné Ružbachy, Červený Kláštor - Pieniny, Vysoké Tatry. Spomienky dobré a živé.

Rozkol vo futbale, nové vedenie:

Koncom mája 1968 nezhoda vo futbalovej rodine v Komáranoch narastá. Doterajšie vedenie sa slabo stará o život svojich futbalistov. Poniektorí hráči odmietajú nastupovať na zápasy vonku, ba aj na domácom ihrisku je často "látaný manšaft". Návštevnosť na zápasoch nízka. Vedenie TJ nedostatočne informuje svojich členov a hráčov o stave hospodárenia v TJ. Začiatkom júna futbalisti z vlastného podnetu schádzajú sa na mimoriadnu členskú schôdzku, vyslovujú nedôveru starému vedeniu a volia si nový vbor - vedenie v tomto zložení: Michal Demčák (pplk.) - predseda, Jozef Gregus (učiteľ) - tajomník, Michal Vancák, pokladník, Ján Sabol, Michal Kostura, Ján Tarkanič, M. Žipaj, J. Ragančík, str., Ján Jakubčin, ...Činnosť sa obnovila, život futbalový ďalej v tradíciách pokračuje.

Asfaltová cesta z Jastrabia po Čičavke:

Dňom 7. júla 1968 k spokojnosti obyvateľstva Jastrabia, Komáran a N. Kručova začala sa situácia okolo našej prašnej cesty definitívne riešiť. Kameň zo skládky v prostred našej dediny dal sa do pohybu. Cesta sa asfaltuje z Jastrabia až po mostok na Čičavke. Za 14 dní cesta bola hotová - asfaltová. Pracovné tempo "smoliarov" z Prešova bolo nad očakávanie, dňa 20. júla odovzdávajú novú cestu do prevádzky.

Škoda, že nedošlo v tunajšej obci k dôstojnejšej organizácií (kameň bol, pracovné sily tiež, vôľa zo strany smoliarov tiež) aj zo strany vedenia obce a mohol zmiznúť "večný prach" aj zo všetkých ulíc v dedine. A tak naše ulice a uličky v dedine čakajú naďalej na svoj asfalt!

Leto - žatva:

Leto je horúce a suché! Mesiace máj, jún a júl skoro bez zrážok, až koniec júla a august sú daždivé, žatva a mlatba sa spomaľuje. Úroda bohatá, včas a kvalitne zobratá.

Augustové udalosti

Dňa 21. augusta 1968 aj naši občania zhľadli prvé sovietske vojská, ktoré prechádzali cez Vranov a v odpoludňajších hodinách aj menšiu kolónu, ktorá "zablúdila" aj do našej obce. Iné stretnutia naši občania nezažili. Pokoj!

Jeseň u nás:

Jeseň v dedine, na družstve i na poli ako po iné roky. Práce dosť! Úroda dobrá! Niet núdze o prácu. Naši družstevníci svedomite pracujú a úrodu zbierajú. Všetky práce včas previedli, zima ich neprekvapila.

Zima:

Tohoročná zima bola mierna - prvá polovica bez snehu - trikrát sa topil sneh - mrazy mierne a denné teploty okolo +2°C. Až v novom roku viacej snehu, ale teploty tiež +2° - +4°C.