Rok 2014
 

Zmluvy, objednávky a faktúry obce odo dňa 1. 1. 2011 zverejňované podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávky
Došlé faktúry - školská jedáleň
Došlé faktúry
Odoslané faktúry
Zmluvy