O obci

Obec Komárany sa nachádza asi 5 km severozápadne od Vranova nad Topľou. Vznik obce sa datuje do roku 1303. Toto tvrdenie sa opiera o Vlastivedný slovník obcí, v ktorom sa uvádza v podobe Komarowecz. Takmer všetky osady boli v blízkom okolí súčasťou panstva Čičva a okrem Komáran a Nižného Kručova patrili do vlastníctva Rozgonyiovcov. Vzhľadom na túto skutočnosť je pravdepodobné, že obec pochádza z donácie pred rokom 1270. Vývin osídlenia v okolí a zvyšky po slovanskom sídlisku v Komáranskom chotári vedú tiež k názoru že obec patrí k starobylým dedinám a existovala už pred 11. storočím.

mapa_komaranyObec leží v centrálnej časti okresu Vranov nad Topľou na úpätí Beskydského predhoria, Slánskych vrchov a v nive rieky Topľa. Z hľadiska širších územných vzťahov je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja. Nadmorská výška stredu obce je 135 m.n.m.

Obec s počtom obyvateľov 474 (r. 2011) má priemernú hustotu obyvateľstva 101 obyvateľov/km2.  Celková plocha katastra je 4,7 mil. m2.