Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry - Roky 2011 - 2012
Tlačiť
Prílohy
SúborPopisPartnerCena [EUR]ZverejnenéVeľkosť
Download this file (zmluva_9905422967.pdf)zmluva o poskytovaní verejných služieb o elektronických komunikáciáchSlovak Telekom, a.s.-31.12.2012450 Kb
Download this file (dohoda.pdf)Dohoda č. 34/§52/2012/NP V-2o poskyktnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou-31.12.20122211 Kb
Download this file (zmluva o prenájme.pdf)Zmluva o prenájme nebytových priestorovvyužívanie nebytovýcjh priestorov - klubová miestnosťPZ Diana Jastrabie nad Topľou-28.12.2012472 Kb
Download this file (zmluva o dielo _01_2012.pdf)Zmluva o dielo č. 01/2012Výmena okien v objekte MŠ KomáranyAT personalistika s.r.o. Vranov nad Topľou1553,7311.12.2012656 Kb
Download this file (zmluva_o_dielo_5_2012.pdf)Zmluva o dielo č. 05-2012Vypracovanie projektovej dokumentacieProjektová kancelária Ing. Dana Betáková2290,004.12.2012393 Kb
Download this file (zmluva o sponzorstve AT.pdf)Zmluva o sponzorstvePoskytnutie finančnej čiastky na úpravu a obnovu obecného parkuAT personalistika s.r.o. Vranov nad Topľou150,0016.11.2012213 Kb
Download this file (zvluva o sponzorstve Stavoterm.pdf)Zmluva o sponzorstvePoskytnutie finančnej čiastky pre činnosť futbalového oddielu TJ KomáranySTAVOTERM Michalovce s.r.o.416,0015.10.2012213 Kb
Download this file (zmluva o dielo.pdf)Zmluva o dielo č. 02/2012Výmena okien a dverí v objekte MŠ KomáranyTMT partners s.r.o., Prešov1.530,4401.10.2012630 Kb
Download this file (zmluva o sponzorstve.pdf)Zmluva o sponzorstvePoskytnutie finančnej čiastky na úpravu a obnovu obecného parkuLPH Vranov n. Topľou500.0001.10.2012203 Kb
Download this file (2012_zm_oSponzorstve216.pdf)Zmluva o sponzorstvePoskytnutie finančnej čiastky na Úpravu a obnovu obecného parku1. Prešovská nástrojáreň, s.r.o.500.0011.9.2012218 Kb
Download this file (zmluva.pdf)Zmluva č. 85680 08U01Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na vodovodEnvironmentálny fond, Bratislava52.469,5514.06.20121315 Kb
Download this file (Zmluva (obec).pdf)Zmluva (obec) č.: 1/2012Odber a odvoz použitých prenosných akumulátorov a batériíINSA, s.r.o. Sereď-06.06.2012594 Kb
Download this file (2012_kupna_z_1.pdf)Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremenaOdpredaj nehnuteľnostiCOOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo3.180,0004.06.2012594 Kb
Download this file (Dodatok č. 3.pdf)Dodatok č.6 k Zmluve o dielo č.007/2003Dodatok č.6 k Zmluve o dielo č. 007/2003 uzavretej na stavbu: "Vodovod Komárany - Nižný Kručov - Merník - Čičava, Stavebné úpravy cestného telesa a súčasti pozemných komunikácii"STAVOTERM Michalovce s.r.o.52.469,5621.05.2012282 Kb
Download this file (dodatok22_009_11.pdf)Dodatok č. 3Dodatok k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č.22/009/11 zo dňa 15.05.2012Prima banka Slovensko, a.s.29.399,9915.05.2012238 Kb
Download this file (5_28002.pdf)Príloha č.5 k zmluve č.28 002Ceny a platobné podmienky platné v roku 2012Marius Pedersen, a.s.  23.02.2012156 Kb
Download this file (2011_zm_01TMT.pdf)Zmluva o dielo č. 01/2011Výmena vchodových dverí v MŠ KomáranyTMT partners s.r.o.817,7327.12.201147 Kb
Download this file (2011dohoda340001.pdf)Dohoda č. 34/§56/2011o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č. 2004 Z.z.Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou-15.12.20113332 Kb
Download this file (2011_zm_oSponzorstve340.pdf)Zmluva o sponzorstvePoskytnutie finančnej čiastky pre činnosť futbalového oddielu TJ KomáranySTAVOTERM Michalovce, s.r.o.651,00 08.12.2011216 Kb
Download this file (Dodatok1_zmlv_21_2009.pdf)Dodatok č.1 k zmluve č.21/2009Obstaranie výpočtovej technikyDD21 s.r.o.-7.11.2011112 Kb
Download this file (2011_zm_c_7872208U01.pdf)Zmluva č. 7872208U01Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na vodovodEnvironmentálny fond75.100,0021.10.20111385 Kb
Download this file (2011_zm_oSponzorstve1.pdf)Zmluva o sponzorstvePoskytnutie finačnej čiastky na účely podpory športovej činnosti TJ Družstevník KomáranyTMT partners s.r.o.500,0021.10.2011192 Kb
Download this file (2011_zm_oReklame1.pdf)Zmluva o reklameZmluva o reklameSTAVOTERM Michalovce, s.r.o.1.440,0021.10.2011276 Kb
Download this file (DATOK č.1_PR00708.pdf)Dodatok č.1 k zmluve č. PR00708Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenavratného finančného príspevkuPôdohospodárska platobná agentúra-10.8.2011119 Kb
Download this file (2200911_DKEU_dod2.pdf)Dodatok č.2 k zmluve č.22/009/11Dodatok k Zmluve o Decia Komunál eurofondy úvere č. 22/009/11 zo dňa 16.5.2011 v znení neskoršieho dodatkuDexia banka Slovensko a.s.zvýšená na 176.399,9914.7.2011172 Kb
Download this file (Dod_1_k_22_009_11.pdf)Dodatok č.1 k zmluve č.22/009/11Dodatok k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 22/009/11 zo dňa 16.5.2011Dexia banka Slovensko a.s.zvýšená na 130.000,009.7.2011151 Kb
Download this file (Dodatok1_zmlv2010.pdf)Dodatok č.1 k zmluve č.2010Dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služiebSALDO-AUDIT Vranov, s.r.o.-4.7.2011180 Kb
Download this file (ZmluvaUctDexia2011.pdf)Zmluva o účteZmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samosprávDexia banka Slovensko a.s.-28.6.2011396 Kb
Download this file (DODATOK_c2203804.pdf)Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 22/038/04Znížení výšky poskytnutého úveruDexia banka Slovensko a.s.26.865,5315.6.2011156 Kb
Download this file (D_53§50i.pdf)Dohoda č.53 §50io poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z.Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou500,3115.6.20111547 Kb
Download this file (D 15_50i_2011.pdf)Dohoda č.15 §50io poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z.Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou3.608,8215.6.20111264 Kb
Download this file (D 19_52_2011.pdf)Dohoda č.19 §52o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z.Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou453,6015.6.2011281 Kb
Download this file (Dohoda_50j.pdf)Dohoda č.17 §50jo poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou1.500,9315.6.2011267 Kb
Download this file (DODATOK_c2_080409_2.pdf)Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.080409-2Služby - externý manažment (Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu Komárany)Project Consult, spol. s. r. o.5.079,3815.6.201170 Kb
Download this file (mandatna_zmluva.pdf)Mandátna zmluvaMandátna zmluva - Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu KomáranyInžinierska agentúra, s.r.o.1.440,008.6.2011605 Kb
Download this file (Dodatok_2_k052009.pdf)Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.05/2009Rekonštrukcia kultúrneho domuSTAVOTERM Michalovce, s.r.o.169.312,9930.5.2011222 Kb
Download this file (ZmluvaDexia_22_09_11.pdf)Zmluva o úvere č. 22/009/11Predfinancovanie a spolufinancovanie investičných projektov samospráv podporených z fondov EU a zo štátneho rozpočtu SR. (Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu Komárany)Dexia banka Slovensko a.s.86.651,5916.5.2011391 Kb
Download this file (Dodatok_c1_k_zod_05_2009.pdf)Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20/lnv/2010Rekonštrukcia kultúrneho domuSTAVOTERM Michalovce, s.r.o.169.312,9924.2.2011503 Kb
Download this file (priloha4k28002.pdf)Príloha č.4 k zmluve č.28 002Ceny a platobné podmienky pre rok 2011Marius Pedersen a.s.-3.2.2011702 Kb