1. ustanovujúce zasadnutie

Iné - Iné
Tlačiť

V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 15. decembra 2014 (t.j. pondelok) o 15.30 hod. v zasadačke  Obecného úradu.

Pozvánka